Energiafgifter og tilskudsordninger

I den danske lovgivning findes der både mange begrænsninger og krav men også mange muligheder. De færreste virksomheder ligger inde med detaljeret viden om elafgiftsloven eller gasafgiftsloven med henblik på korrekt indberetning af afgiftsrefusion i momsregnskaberne. Dette giver både risiko for store økonomiske krav fra SKAT grundet forkert indberetning men samtidig også mulighed for store besparelser, såfremt man ikke har været opmærksom på muligheden for refusion af afgifter. Samtidig er viden på området for energiafgifter også kritisk for at lave en præcis business case for energispareprojekter, specielt hvis projektet indeholder anvendelse eller salg af overskudsvarme. EnergySolution har erfaring og viden om gældende lovgivning på afgiftsområdet for energiforbrug og har mulighed for at rådgive virksomheder omkring afgiftsrefusion, samt hjælpe til korrekt registrering og måling af energiforbrug i forbindelse med afgiftsrefusion.

Ligeledes er der også mulighed for tilskud i forbindelse med virksomhedernes energisparearbejde. EnergySolution arbejder meget med Energiselskabernes Energispareindsats, hvortil der kan søges tilskud til energispareprojekter, samt med andre tilskudsordninger som fx ”tilskud til elintensive virksomheder”. De fleste tilskud har en lang række krav for udbetaling, hvilket ofte kan være en kompliceret affære. EnergySolution er opdateret med de nyeste krav og muligheder og har samtidig et godt netværk til de forskellige administrationer.

Et samarbejde med EnergySolution kan hurtigt resultere i nye muligheder for tilskud, øget afgiftsrefusion eller reduktion af risikoen for fejlindberetning af energiafgifter til SKAT.

Læs mere om vores andre rådgivningsspecialer hér.

Kontakt vores rådgivningsafdeling – se mailadresser og telefonnumre hér.