Industri- og proces-ventilation

Ventilation er vigtig, da tilstrækkelig med ventilation er en forudsætning for godt indeklima og acceptabelt arbejdsmiljø. Som oftest er ventilationen også kritisk for varmeforsyningen i et lokale. De korrekte styringsparametre for et ventilationssystem har stor indflydelse på driftsøkonomien for et ventilationsanlæg. Driftsøkonomien for et ventilationsanlæg fordeler sig på elforbrug til ventilatorer og evt. varmepumper, men størstedelen af omkostningen er typisk opvarmning af frisk luft som kompensation for udsuget luft. Derfor er det vigtigt at have styr på indeklimaparametre som temperatur-setpunkter og luftskifte, samt effektiviteten af ventilationsanlæggets varmegenvinding.

EnergySolution kan definere og beregne den mest optimale ventilationsløsning baseret på de ønskede indeklimaparametre samt måle performance for det eksisterende ventilationsanlæg. Den potentielle energibesparelse kan herefter udregnes, hvorved en præcis business case kan opstilles.

EnergySolutions kompetencer inden for energimåling og problemløsning kan også anvendes til at optimere de eksisterende ventilationssystemer til bedre og mere effektiv performance.

Med succesfulde projekter inden for både fødevareproduktion og industri har EnergySolution stor erfaring inden for industriventilation, hvor indeklimaparametrene har stor betydning omkostninger, produktkvalitet og indeklima. EnergySolution samarbejder kun med de mest erfarne og professionelle ventilationsfirmaer i branchen.

 

Læs mere: Case Kamstrup – Energioptimering ved etablering af vandfabrik

Læs mere om vores andre rådgivningsspecialer hér.

Kontakt vores rådgivningsafdeling – se mailadresser og telefonnumre hér.