Industrielle tørreprocesser

Industrielle tørreprocesser er normalt blandt de mest energitunge processer, hvilket betyder at den relativt lille procentmæssige besparelse, giver en gunstig tilbagebetalingstid for energispareprojektet. Den typiske besparelse er 15-30% af det samlede energiforbrug. EnergySolutions projekter baseres altid på en grunding datalogning af procesparametrene for derigennem at beregne en præcis energibesparelse for det økonomisk mest optimale energispareprojekt.

Typiske projekter inkluderer optimering af eksisterende udstyr eller design af nye tørreprincipper for at opnå maksimal virkningsgrad af den industrielle tørreproces. EnergySolution har været involveret i en lang række tørreprocesser som for eksempel for:

  • Sand
  • Mel
  • Mælkepulver
  • Tyggegummi
  • Fiskepiller
  • Gulve
  • Kød

Læs mere om vores andre rådgivningsspecialer hér.

Kontakt vores rådgivningsafdeling – se mailadresser og telefonnumre hér.