Befugtning

Forskellige typer af befugtning vinder mere i produktionslokalerne. Befugtning ved forstøvning af vand i lokalet bruges typisk til køling, men ofte også i produktioner, hvor statisk elektricitet er et problem. Typisk ved elektronik eller plastproduktion er der i produktionen et krav om en minimumsluftfugtighed for at undgå statisk elektricitet.

EnergySolution har kompetencer inden for flere typer af befugtning og er i stand til at beregne og informere om forskellen i investering og drift mellem kanalbefugtning og direkte befugtning (adiabatisk køling). Ved etablering af befugtning er det kritisk, at befugtning tænkes sammen med ventilations- og varme-systemer, hvad enten det er nye eller eksisterende systemer. Samspillet mellem de forskellige indeklimateknologier er nødvendig for at sikre den mest energieffektive opretholdelse af indeklimaparametrene.

Læs mere om vores andre rådgivningsspecialer hér.

Kontakt vores rådgivningsafdeling – se mailadresser og telefonnumre hér.