Industriel køl

Industriel køl er ofte en stor del af energiforbruget specielt i fødevare- eller råvåre-producerende industrier. Industrielle køleanlæg bruges både til vareopbevaring på køl og frost, luftkonditionering i produktionslokaler og serverrum, samt køl til forskellige processer og produktionsudstyr. I alle tilfælde kræves et velfungerende køleanlæg, hvor der er behov for at optimere på setpunkter for både kompressor, fordamper, kondensor og andre dele af køleanlægget.

For industrielt køl vil det altid være relevant at kigge på muligheden for at anvende frikøl til at dække dele af kølebehovet. For eksempel er der i plastproduktion muligt, at erstatte konventionel mekanisk køl med op til 60 % ved at installere en frikøler til køling af sprøjtestøbemaskiner. Ligeledes er frikøling en relevant mulighed for mange større serverrum.

Et kølesystem bruger meget energi, og der er dermed også basis for at genvinde noget af kølesystemets overskudsvarme andre steder i produktionen fx ved at varmeveksle på kompressorens varme olie.

Læs mere om vores andre rådgivningsspecialer hér.

Kontakt vores rådgivningsafdeling – se mailadresser og telefonnumre hér.