Trykluft og vacuum

Langt de fleste virksomheder har behov for trykluft eller vacuum. I mange tilfælde står trykluft for en væsentlig del af elforbruget. I forbindelse med produktion af trykluft er der ofte gunstigt at optimere eller udskifte eksisterende udstyr. Optimeringer inden for trykluft kan typisk være:

  • Optimering af styring
  • Udskiftning af gammelt eller uhensigtsmæssigt udstyr (kompressortyper og styring)
  • Installering af varmegenvinding fra kompressorolie eller udnyttelse af varm luft fra kompressorens køling
  • Sænkning af systemtrykket typisk ved optimering af rørsystemet eller udskiftning af forbrugende udstyr
  • Lækagesøgning

Ved investering i projekter vedr. trykluft bør energibesparelsen beregnes baseret på en behovsanalyse af trykluftsforbruget, hvilket er nødvendigt for at vælge den mest hensigtsmæssige type af kompressor og styring til virksomhedens forbrug. EnergySolution laver trykluftsprojekter med de mest erfarne og professionelle leverandører på markedet.

Læs mere om vores andre rådgivningsspecialer hér.

Kontakt vores rådgivningsafdeling – se mailadresser og telefonnumre hér.