Kedel og damp-systemer

EnergySolution udfører en lang række beregninger og analyser af kedel- og dampsystemer. Der beregnes virkningsgrader ud fra tre forskellige metoder:

  1. Den direkte metode, hvor den indfyrede mængde af brændsel måles og sammenholdes med den producerede energi.
  2. En anden metode er baseret på analyse af røggassen og efterfølgende udregning.
  3. Røggasmængden måles, kombineres med en røggasanalyse og den producerede varme effekt hvorved virkningsgraden af systemet udregnes.

Endvidere udføres der behovsanalyser som sammenholdes med brændsels- og teknologitype.

Læs mere: Case Hornsyld Købmandsgård Udskiftning af biokedel

Læs mere om vores andre rådgivningsspecialer hér.

Kontakt vores rådgivningsafdeling – se mailadresser og telefonnumre hér.