Fjernvarme- og pumpe-optimeringer

I fjernvarmenettene ligger der ofte et stort besparelsespotentiale i optimering af driften. EnergySolution udfører beregning af energibesparelser ved omlægninger og driftsændringer i fjernvarmesystemer. Herunder analyser af samspil mellem tryk, flow og ændringer i returtemperauren. Der laves analyser og dimensioneres booster-pumper for at mindske flow restriktioner, spare pumpearbejde og sikre optimal udnyttelse af det eksisterende net.

Læs mere: Case Hobro Fjernvarme: Optimering af net

Læs mere: Case Hadsund Bys Fjernvarme Optimering af net

Læs mere om vores andre rådgivningsspecialer hér.

Kontakt vores rådgivningsafdeling – se mailadresser og telefonnumre hér.