Udmatning af fjernvarmerør

EnergySolution er i stand til at beregne udmatningen/levetiden af fjernvarmerør, hvorved løbende vedligehold af fjernvarmenettet bedre kan planlægges og brud forhindres. Levetidsberegningerne baseres på FE-simuleringer af lokale spændingstilstande i rørsamlinger. Ved at sammenholde spændingsudsving ved belastning med antallet af optalte cykliske belastninger i en repræsentativ SN-kurve, estimeres levetiden.

Læs mere om vores andre rådgivningsspecialer hér.

Kontakt vores rådgivningsafdeling – se mailadresser og telefonnumre hér.