Mød Kim på Energiforum 2018

Interesserer du dig for ventilation og energieffektivisering?

Så har du mulighed for både at læse en spændende artikel om emnet og evt. deltage i en workshop på Energiforum 2018 om driftfolkenes 20 bedste råd om ventilation.

Læs Kim Grandts artikel: “Ventilation med indbygget energieffektivitet” hér.

Kim kommer også på Energiforum 2018 d. 6.-7. marts 2018 på Hotel Nyborg Strand og afholder en workshop om emnet (workshop nr. 3 som afholdes d. 7. marts kl.9.30). Se hele programmet for Energiforum 2018 hér.

Energibesparelser for industrien

Ny ISO 9001 certificering

Vi har fået vores ISO 9001 certificering opgraderet til 2015-standarden og i den forbindelse, har vi samtidig fået alle vores arbejdsprocesser ind under vores ISO9001-certificering, så scopet på vores certificering nu dækker alt hvad vi laver: ’Gennemførelse af energi-, miljø- og procesoptimering samt kvalitetshåndtering af energispareprojekter i henhold til energiselskabernes energispareforpligtelser.’

Se certifikatet og læs mere hér.

Energibesparelser for industrien - Energibesparelser for private

Månedens case: Udskiftning af biokedel

Med EnergySolution som projektleder, har Hornsyld Købmandsgård installeret en ny biokedel og sparer nu både tid og penge på driften. Via 750 meter fjernvarmerør leveres der nu også varme til Triple A, der har glæde af større effekt og lavere varmepris.

“Vi har haft et rigtig godt og tillidsfuldt samarbejde med EnergySolution, der har styret projektet med sikker hånd. Det hele startede egentlig med isolering af nogle rør og hen ad vejen formede der sig et stort projekt. EnergySolution har udvist et stort engagement og det har været givende at samarbejde omkring projektet.”
Jens Christian Jensen, Teknisk chef
Hornsyld Købmandsgård A/S

Læs casen: Case Hornsyld Købmandsgård Udskiftning af biokedel

Energibesparelser for industrien - Månedens case/nyhed

Månedens nyhed: nyt samarbejde

EnergySolution A/S indgår samarbejde med Din Forsyning

EnergySolution A/S og DIN Forsyning A/S indgår samarbejde om Energibesparelser for perioden 2017-2019.

EnergySolution skal varetage 50% (svarende til 20.000 MWh) af DIN Forsynings samlede energispare-forpligtigelse på en totalløsning. En Totalløsning betyder EnergySolution står for alt fra levering af onlineportal, kundesupport via mail og telefon samt kvalitetskontrol af alle energibesparelser. En stor del af energibesparelserne kommer stadig fra Din Forsynings lokale netværk og private kunder, men EnergySolution supplerer med det resterende.

Det er bl.a. projekter fra industrien som vores 7 mands store rådgiverafdeling kommer med. Derudover har EnergySolution et stort netværk af aktører, som bl.a. tæller et stort samarbejde med TEKNIQ Energicenter.

Energibesparelser for industrien - Energibesparelser for private - Månedens case/nyhed

Ny Energispareaftale

Den nye energispareaftale har været lidt længe undervejs, men d. 16. december 2016 var parterne nået til enighed og fik underskrevet den nye aftale.

Alle net- og distributionsselskaberne indenfor el, fjernvarme og naturgas er gennem aftalen af 16.december 2016 forpligtet til årligt at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til Energistyrelsen. Olieselskaberne er omfattet af aftalen på frivillig basis. Ordningen skal med den nye aftale konsekvent kaldes ‘Energiselskabers Energispareindsats’.

Læs mere om den nye aftale på Energistyrelsens hjemmeside.

Energibesparelser for industrien - Energibesparelser for private - Energipolitik

Relancering af danskenergibørs.dk

Dansk Energibørs blev oprindelig etableret i marts 2010, som en markedsplads for både små og store virksomheder, der søger køb/salg af energibesparelser.

EnergySolution ejer og driver danskenergibørs.dk – Danmarks ældste og største markedsplads for køb og salg af dokumenterede energibesparelser. Og vi er glade for at kunne fortælle at Danskenergibørs.dk i marts 2015 er blevet relanceret med en masse nye muligheder for både købere og sælgere.

På Dansk Energibørs er sælger altid garanteret en mindstepris (den aktuelle garantipris fremgår af forsiden) for sin energibesparelse/projekt og har også mulighed for at tilkøbe ekstra tryghed vedr. projektet vha. en certificeret gennemgang af projektet fra Dansk Energibørs, der sikrer køber at beregninger og forudsætninger er korrekte. Certificeringen udføres af EnergySolution (Energirådgivningsvirksomhed med ISO 9001- certificering i håndtering af energibesparelser).

Det er gratis at oprette sig som bruger på Dansk Energibørs, der betales ikke noget abonnement eller salgskommission af de handler, der gennemføres via Dansk Energibørs. Der betales dog en mindre købskommission på 2.500 kr, for at købe et projekt.

Se danskenergibørs.dk hér.

Energibesparelser for industrien

Mød os på landsmødet i Aalborg

Vi deltager på Dansk Fjernvarmes landsmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center d. 24. og 25. oktober 2013. Så kig endelig forbi vores stand (nr. 7 B) lige ved indgangen, for en snak eller en lille demo af vores online løsninger til håndtering af energisparemål; privatbesparelser.dk og erhvervsbesparelser.dk. Vi ses i Aalborg!

Energibesparelser for industrien

3,75 mia. til omstilling af industrien

Virksomheder med produktion i Danmark kan snart søge tilskud fra en pulje på 3,75 mia. kr. til fremme af vedvarende energi i deres produktionsprocesser.

Med Energiaftalen fra marts 2012 blev der afsat 250 mio. kr. i 2013, og 500 mio. kr. årligt i perioden frem til 2020, til at fremme omstilling til vedvarende energi i proces.

Lovforslaget om støtte til vedvarende energi i proces, er i høring i perioden 15. februar-1. marts 2013. Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2013, hvorefter virksomheder med produktion i Danmark kan søge tilskud til at fremme vedvarende energi i deres produktionsprocesser.

Tilskudsordningen består af fire støtteelementer:

  • Energieffektive projekter i en virksomhed, der erstatter fossile brændsler med energi fra vedvarende energikilder til procesformål i virksomheden. Det kan være projekter med sol, vind, biogas eller biomasse.
  • Energieffektive projekter i en virksomhed, der erstatter fossile brændsler med fjernvarme til procesformål i virksomheden. Det kan være et gartneri, der skrotter sit eget individuelle kulfyrede anlæg og bliver koblet på fjernvarmen, som på sigt vil være VE-baseret.
  • Energieffektiviseringer, som laves samtidig med at virksomheden konverterer til vedvarende energi eller fjernvarme.
  • Energieffektive projekter i kraftvarme- og varmeværker, der erstatter fossile brændsler med energi fra vedvarende energikilder og som leverer fjernvarme til procesformål i virksomheder.

Er din virksomhed interesseret i at benytte sig af denne tilskudsordning, kan vi hos EnergySolution hjælpe jer med at få gennemført projekter som er støtteberettigede. Kontakt os for nærmere information.

 

Energibesparelser for industrien - Energipolitik

Solceller til Industrien

Den nye solcelleordning ligestiller større og mindre anlæg samt forskellige ejerformer. Samtidig fjernes loftet på 6 kW for solcelleanlæg, hvilket muliggør større anlæg. Det giver nye muligheder for virksomheder, herunder gartnerier, landbrug, metalindustri m.v.

Virksomheder kan nettoafregne på timebasis, på samme vilkår som private hjem for den del af produktionen, hvor der produceres samtidig med, at den forbruges. Her stiger værdien af den solcelleproducerede strøm for virksomheder, landbrug, gartnerier m.v. således mere end 3 gange. For den overskydende elproduktion kan virksomheder m.v. afregne til den midlertidigt forhøjede støtte på 130 øre/kWh i 10 år for anlæg op til 400 kW etableret i 2013.

Energibesparelser for industrien