Ny ISO 9001 certificering

Vi har fået vores ISO 9001 certificering opgraderet til 2015-standarden og i den forbindelse, har vi samtidig fået alle vores arbejdsprocesser ind under vores ISO9001-certificering, så scopet på vores certificering nu dækker alt hvad vi laver: ’Gennemførelse af energi-, miljø- og procesoptimering samt kvalitetshåndtering af energispareprojekter i henhold til energiselskabernes energispareforpligtelser.’

Se certifikatet og læs mere hér.

Energibesparelser for industrien - Energibesparelser for private

Månedens nyhed: nyt samarbejde

EnergySolution A/S indgår samarbejde med Din Forsyning

EnergySolution A/S og DIN Forsyning A/S indgår samarbejde om Energibesparelser for perioden 2017-2019.

EnergySolution skal varetage 50% (svarende til 20.000 MWh) af DIN Forsynings samlede energispare-forpligtigelse på en totalløsning. En Totalløsning betyder EnergySolution står for alt fra levering af onlineportal, kundesupport via mail og telefon samt kvalitetskontrol af alle energibesparelser. En stor del af energibesparelserne kommer stadig fra Din Forsynings lokale netværk og private kunder, men EnergySolution supplerer med det resterende.

Det er bl.a. projekter fra industrien som vores 7 mands store rådgiverafdeling kommer med. Derudover har EnergySolution et stort netværk af aktører, som bl.a. tæller et stort samarbejde med TEKNIQ Energicenter.

Energibesparelser for industrien - Energibesparelser for private - Månedens case/nyhed

Ny Energispareaftale

Den nye energispareaftale har været lidt længe undervejs, men d. 16. december 2016 var parterne nået til enighed og fik underskrevet den nye aftale.

Alle net- og distributionsselskaberne indenfor el, fjernvarme og naturgas er gennem aftalen af 16.december 2016 forpligtet til årligt at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til Energistyrelsen. Olieselskaberne er omfattet af aftalen på frivillig basis. Ordningen skal med den nye aftale konsekvent kaldes ‘Energiselskabers Energispareindsats’.

Læs mere om den nye aftale på Energistyrelsens hjemmeside.

Energibesparelser for industrien - Energibesparelser for private - Energipolitik

Månedens leverandør hos FIF

Vi er glade for at FIF Marketing – fjernvarmebranchens eget markedsføringsbureau, har valgt EnergySolution til at være månedens leverandør i juli/august og anbefaler vores løsning til energiselskaber – www.privatbesparelser.dk – til alle deres medlemmer. Læs artiklen hér.

Privatbesparelser

Diverse - Energibesparelser for private

Fra oliefyr til varmepumpe = 90.000 kr!

Der er knapt 90.000 kr. at hente i julegave for de villa- og parcelhusejere, som skifter oliefyret ud med en varmepumpe. Det viser nye beregninger fra Dansk Energi. Besparelsen skyldes, at regeringen nedsætter afgiften for elvarmekunder og kunder med varmepumper i 2013 med 37 øre pr. kWh.

Regeringens nedsættelse af elvarmeafgiften luner godt i en kold tid, og giver mange flere husejere mulighed for at vælge en varmepumpe frem for oliefyret. Varmeregningen for et hus opvarmet af en varmepumpe vil med de nye regler blive markant lavere. Sammenlignet med oliefyr giver varmepumper baseret på jordvarme en besparelse på 90.000 kr. i varmepumpens levetid, som lavt sat er 15 år. Uden den nye afgiftsændring ville besparelsen have været omtrent 50.000 kr. i varmepumpens levetid, viser Dansk Energis beregninger.

– Med regeringens afgiftsnedsættelse på elvarme, får man en stor besparelse, hvis man skifter sit oliefyr ud med en varmepumpe.  Med en besparelse på knapt 90.000 kr. kan man give sig selv en kærkommen julegave, og så kan der evt. også blive råd til at få efterset og isoleret huset. Dansk Energis beregninger for et standardparcelhus på 130 kvadratmeter viser, at med den nye afgiftsændring vil en husejer have en varmeregning på omtrent 10.000 kr. om året. Til sammenligning vil det koste 23.000 kr. at varme huset op med et oliefyr.
– En varmepumpe kan nu halvere varmeudgiften for en husejer med oliefyr. Forudsat at huset er egnet til varmepumpen, er det en rigtig god løsning. Med langt mere vindkraft i det danske elsystem vil varmepumper på sigt også være vigtige som fleksibilitet, og det kan give varmepumpeejere flere fordele fremover. Det anslås, at der i dag er omkring 30.000 varmepumper i Danmark. Dansk Energi anbefaler, at forbrugere sikrer sig bistand og hjælp fra det lokale elselskab eller en professionel installatør samt vælger en af varmepumpeordningens godkendte installatører.

Energibesparelser for private