Månedens case: Forbedret varmegenvinding på proteinlinje

Karup Kartoffelmelfabrik sparede 22 procent af gasforbruget med ventiler. 

Det var en succes for Karup Kartoffelmelfabrik at installere modtryksventiler for bedre varmegenvinding, når protein udskilles fra kartoffelsaft. Driften er forbedret, og så har virksomheden reduceret næsten en fjerdedel af gasforbruget i processen.

Læs hele casen her: Case produktionsoptimering Karup Kartoffelmel

Månedens case/nyhed

Månedens case: Udskiftning af biokedel

Med EnergySolution som projektleder, har Hornsyld Købmandsgård installeret en ny biokedel og sparer nu både tid og penge på driften. Via 750 meter fjernvarmerør leveres der nu også varme til Triple A, der har glæde af større effekt og lavere varmepris.

“Vi har haft et rigtig godt og tillidsfuldt samarbejde med EnergySolution, der har styret projektet med sikker hånd. Det hele startede egentlig med isolering af nogle rør og hen ad vejen formede der sig et stort projekt. EnergySolution har udvist et stort engagement og det har været givende at samarbejde omkring projektet.”
Jens Christian Jensen, Teknisk chef
Hornsyld Købmandsgård A/S

Læs casen: Case Hornsyld Købmandsgård Udskiftning af biokedel

Energibesparelser for industrien - Månedens case/nyhed

Månedens case: Optimering af ekstrudere

EnergySolution har i samarbejde med SKY-LIGHT, en af danmarks førende plastvirksomheder, gennemført energimålinger for at få optimeret SKY-LIGHT’s ekstruderlinje.

Claus Skovbo (Supervisor Extrusion/Energy) fra SKY-LIGHT fortæller:

“På en af vores produktionslinjer sad der et udtjent smeltefilter, med et oversized filter areal, så derfor var det nærliggende at reducere filterarealet med nogle få procent og spare 36 % på investeringen i et nyt filter. Vi valgte alligevel at gennemføre en energimåling i samarbejde med EnergySolution, for at sikre den bedste løsning på den lange bane. Målingerne på filteret viste klart, at et endnu større filter ville blive betalt hjem efter 7 år, via reduceret elforbrug på hovedmotoren, hvorimod det mindre og lidt billigere filter ville koste mere end sin egen værdi ekstra på elregningen, over de næste 15 år! Det var spændende, teknisk lærerigt og økonomisk rigtigt, at gennemføre denne energivurdering på vores gamle smeltefilter!”

Læs hele casen hér.

Månedens case/nyhed

Månedens case: Optimering af net

Hobro Varmeværk er i samarbejde med EnergySolution ved at optimere fjernvarmenettet, således at fremløbstemperaturen kan sænkes i hele nettet og udfordringer med kapacitetsbegrænsning og spidslasteffekt i kolde perioder kan undgås. EnergySolution beregner energibesparelsen og sikrer dokumentation til indberetning af energibesparelsen, hvilket dækker mere end halvdelen af Hobros krav til energibesparelser i 2017. Ved at beregne muligheder for temperatursænkning, i de dele af fjernvarmenettet som umiddelbart ikke bliver berørt, blev der fundet et besparelsespotentiale som var fire gange så stort som forventet.

Læs mere: Case Hobro Fjernvarme: Optimering af net.

Månedens case/nyhed

Månedens case: BioMar (Energisyn)

EnergySolution har udført energisyn ved virksomheden BioMar A/S, der producerer højtydende fiskefoder. BioMar A/S er på grund af virksomhedens størrelse omfattet af Energistyrelsens krav om energisyn i store virksomheder. Energisynet har bl.a. gjort det væsentlig lettere for BioMar at målrette deres energisparearbejde, der hvor det giver bedst økonomisk mening. Læs mere: Case BioMar Energisyn.

Månedens case/nyhed

Månedens nyhed: nyt samarbejde

EnergySolution A/S indgår samarbejde med Din Forsyning

EnergySolution A/S og DIN Forsyning A/S indgår samarbejde om Energibesparelser for perioden 2017-2019.

EnergySolution skal varetage 50% (svarende til 20.000 MWh) af DIN Forsynings samlede energispare-forpligtigelse på en totalløsning. En Totalløsning betyder EnergySolution står for alt fra levering af onlineportal, kundesupport via mail og telefon samt kvalitetskontrol af alle energibesparelser. En stor del af energibesparelserne kommer stadig fra Din Forsynings lokale netværk og private kunder, men EnergySolution supplerer med det resterende.

Det er bl.a. projekter fra industrien som vores 7 mands store rådgiverafdeling kommer med. Derudover har EnergySolution et stort netværk af aktører, som bl.a. tæller et stort samarbejde med TEKNIQ Energicenter.

Energibesparelser for industrien - Energibesparelser for private - Månedens case/nyhed

Månedens Case: SKY-LIGHT

EnergySolution har i samarbejde med SKY-LIGHT, en af danmarks førende plastvirksomheder, gennemført en omfattende energioptimering af indeklimaet i produktionen.

SKY-LIGHT stiller høje krav indeklimaet for at opnå optimale forhold for medarbejdere og produktionen. Derfor var det nødvendigt med en komplet og gennemtænkt løsning med både ny ventilation og direkte befugtning, for at tilfredsstille de forskellige produktionszoners krav til luftskifte, temperatur og luftfugtighed. Efter optimeringen har SKYLIGHT opnået et godt og stabilt indeklima, som reducerer statisk elektricitet og fejl i produktionen, samt en anseelig energibesparelse.

Læs mere om projektet hér.

Månedens case/nyhed