Energisyn

Energisyn – Et positivt syn på din virksomhed

Det lovmæssige Energisyn har til formål at identificere muligheder for energibesparelser, og kravet stammer fra EU’s energieffektiviseringsdirektiv fra 2012. Energisynet skal gennemføres hvert 4. år. Virksomheder med mindst 250 ansatte (globalt) og en årlig omsætning på mindst 50 mio. euro eller en årlig balancesum på mindst 43 mio. euro er omfattet af Energisynet.
EnergySolution er godkendt til at udføre Energisyn i industri- og erhvervsvirksomheder (etype A + B ).
Vi er helt bevidste om, at man som virksomhed kan tænke, at Energisynet blot er endnu en byrde som pålægges jer. Men vi synes, at man i stedet skal se på kravet som en god mulighed for at komme i gang med at få fundet de energioptimeringer, som vi ved findes i enhver virksomhed med årlige energiomkostninger på mere end 100.000 kr.

Fordele:

 • Et Energisyn kan nedsætte virksomhedens energiforbrug
 • Få synliggjort virksomhedens energisparepotentiale
 • Opnå øget energieffektivisering og energibesparelser
 • Reducer den energirelaterede miljøbelastning og spar penge
 • Få overblik over hvor energien bruges i dag og viden om uhensigtsmæssige energiforhold fx forældet teknologi
 • Undgå unødigt tomgangstab i drift og i stilstand
 • Få udarbejdet en energihandlingsplan og prioriter indsatsen
 • Indfør energiledelse og energistyring
 • Motiver og få alle medarbejdere med på energispareideen

Hvad kræver et Energisyn af virksomheden?
Et Energisyn kræver kun at ledelsen sætter lidt tid af til at hjælpe Energisynsrådgiveren. Har virksomheden medarbejdere med specialviden om energi, kan de eventuelt indgå i en arbejdsgruppe med vores rådgiver.

Hvad kommer der ud af Energisynet?

 • En virksomhedsbeskrivelse med fokus på energianvendelsen
 • En beskrivelse af virksomhedens hidtidige indsats på energiområdet
 • En beskrivelse af virksomhedens energiforsyning og -anvendelse
 • En beskrivelse af de fundne muligheder for energiforbedringer
 • En energihandlingsplan
 • Besparelser i energiomkostningerne
 • Afledte positive effekter på fx arbejdsmiljøet, drifts-/vedligehold, effektivisering

Hvad koster et Energisyn?
Prisen for et Energisyn er afhængig af blandt andet virksomhedens art, størrelse og antallet af processor der skal gennemgås.

Kontakt os hvis I vil høre mere eller have et tilbud på Energisyn.

Læs case om et energisyn Energysolution har udført ved virksomheden BioMar A/S: Case BioMar Energisyn