Tilskud – finansiering – fundraising

Tilskud (Energiselskabernes energispareindsats)

EnergySolution samarbejder med en lang række energiselskaber omkring tilvejebringelse af energibesparelser (Energiselskabernes energispareindsats). Vi har altid mulighed for at opkøbe indberetningsretten til kommende energiprojekter, men det er dog kun muligt at udbetale energitilskud til et projekt, hvor der er indgået en aftale omkring overdragelse af indberetningsretten, inden projektet igangsættes.

Finansiering

EnergySolution kan tilbyde finansiering af energiprojekter gennem energiregningen via eksterne samarbejdspartnere. Projekter med en tilbagebetalingstid på 3 år kan finansieres evt. over 5 år på energiregningen, herved reduceres virksomhedens samlede energiomkostninger fra dag 1. samtidig med virksomheden beholder sin likviditet.

Fundraising

Med EnergySolution som samarbejdspartner er det muligt at få opstillet et kvalificeret energiprojekt og ansøge nedenstående puljer.
Klima og energiministeriet har afsat en pulje stiger fra 250 mio. kr. i 2013 til 500 mio. kr. årligt i 2014-2020 til omstilling af erhvervslivet mod mere grøn produktion. Der er indføres et tilskud på 30 mio. kr. årligt fra 2013 til 2020 til at fastholde og fremme industriel kraftvarme i industri og gartnerier fra 2013 til 2020.