Måleopgaver

Målinger af forskellig art er ofte nødvendig for at klarlægge potentielle energispareprojekter, samt dokumentere størrelsen af energispareprojekter ifbm. Indberetning af energitilskud.
Derudover danner målinger grundlag for optimeringer i drift og styring af energiforbrugende anlæg.

EnergySolution har foretaget målinger hos en lang række store industrivirksomheder som Carlsberg, Kamstrup, ARLA, Arkil, BioMar, SKY-LIGHT og mange flere.”
Vi har et stort sortiment af måleudstyr til kortlægning af energiforbrugende systemer. Det betyder at vi kan udføre målinger som spot-måling eller som en konstant logning over en længere periode.

Du er velkommen til at kontakte os for et tilbud, hvis du skal bruge hjælp til en specifik måleopgave, f.eks. vedr.:

  • Luft/ventilation (luftmasse [kg/h], luftvolumen [m³/h], tryk [Pa], hastighed [m/s], vandindhold [g/kg], luftfugtighed [%RH], temperatur [°C], CO2 [ppm])
  • Vand/væske (masseflow [kg/h], væskehastighed [m/s], energimængde [kWh], temperatur [°C])
  • El målinger (effekt [kWh], strøm [A], volt [U])
  • Røggasanalyse (O2, CO, CO2 IR, NO, NO2, NOx)
  • Partialtryk (tørreprocesser)
  • Lysniveau [Lux]
  • Termografering
  • Støv målinger
    Måleudstyr