3,75 mia. til omstilling af industrien

Virksomheder med produktion i Danmark kan snart søge tilskud fra en pulje på 3,75 mia. kr. til fremme af vedvarende energi i deres produktionsprocesser.

Med Energiaftalen fra marts 2012 blev der afsat 250 mio. kr. i 2013, og 500 mio. kr. årligt i perioden frem til 2020, til at fremme omstilling til vedvarende energi i proces.

Lovforslaget om støtte til vedvarende energi i proces, er i høring i perioden 15. februar-1. marts 2013. Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2013, hvorefter virksomheder med produktion i Danmark kan søge tilskud til at fremme vedvarende energi i deres produktionsprocesser.

Tilskudsordningen består af fire støtteelementer:

  • Energieffektive projekter i en virksomhed, der erstatter fossile brændsler med energi fra vedvarende energikilder til procesformål i virksomheden. Det kan være projekter med sol, vind, biogas eller biomasse.
  • Energieffektive projekter i en virksomhed, der erstatter fossile brændsler med fjernvarme til procesformål i virksomheden. Det kan være et gartneri, der skrotter sit eget individuelle kulfyrede anlæg og bliver koblet på fjernvarmen, som på sigt vil være VE-baseret.
  • Energieffektiviseringer, som laves samtidig med at virksomheden konverterer til vedvarende energi eller fjernvarme.
  • Energieffektive projekter i kraftvarme- og varmeværker, der erstatter fossile brændsler med energi fra vedvarende energikilder og som leverer fjernvarme til procesformål i virksomheder.

Er din virksomhed interesseret i at benytte sig af denne tilskudsordning, kan vi hos EnergySolution hjælpe jer med at få gennemført projekter som er støtteberettigede. Kontakt os for nærmere information.

 

Energibesparelser for industrien - Energipolitik