Solceller til Industrien

Den nye solcelleordning ligestiller større og mindre anlæg samt forskellige ejerformer. Samtidig fjernes loftet på 6 kW for solcelleanlæg, hvilket muliggør større anlæg. Det giver nye muligheder for virksomheder, herunder gartnerier, landbrug, metalindustri m.v.

Virksomheder kan nettoafregne på timebasis, på samme vilkår som private hjem for den del af produktionen, hvor der produceres samtidig med, at den forbruges. Her stiger værdien af den solcelleproducerede strøm for virksomheder, landbrug, gartnerier m.v. således mere end 3 gange. For den overskydende elproduktion kan virksomheder m.v. afregne til den midlertidigt forhøjede støtte på 130 øre/kWh i 10 år for anlæg op til 400 kW etableret i 2013.

Energibesparelser for industrien