Fra oliefyr til varmepumpe = 90.000 kr!

Der er knapt 90.000 kr. at hente i julegave for de villa- og parcelhusejere, som skifter oliefyret ud med en varmepumpe. Det viser nye beregninger fra Dansk Energi. Besparelsen skyldes, at regeringen nedsætter afgiften for elvarmekunder og kunder med varmepumper i 2013 med 37 øre pr. kWh.

Regeringens nedsættelse af elvarmeafgiften luner godt i en kold tid, og giver mange flere husejere mulighed for at vælge en varmepumpe frem for oliefyret. Varmeregningen for et hus opvarmet af en varmepumpe vil med de nye regler blive markant lavere. Sammenlignet med oliefyr giver varmepumper baseret på jordvarme en besparelse på 90.000 kr. i varmepumpens levetid, som lavt sat er 15 år. Uden den nye afgiftsændring ville besparelsen have været omtrent 50.000 kr. i varmepumpens levetid, viser Dansk Energis beregninger.

– Med regeringens afgiftsnedsættelse på elvarme, får man en stor besparelse, hvis man skifter sit oliefyr ud med en varmepumpe.  Med en besparelse på knapt 90.000 kr. kan man give sig selv en kærkommen julegave, og så kan der evt. også blive råd til at få efterset og isoleret huset. Dansk Energis beregninger for et standardparcelhus på 130 kvadratmeter viser, at med den nye afgiftsændring vil en husejer have en varmeregning på omtrent 10.000 kr. om året. Til sammenligning vil det koste 23.000 kr. at varme huset op med et oliefyr.
– En varmepumpe kan nu halvere varmeudgiften for en husejer med oliefyr. Forudsat at huset er egnet til varmepumpen, er det en rigtig god løsning. Med langt mere vindkraft i det danske elsystem vil varmepumper på sigt også være vigtige som fleksibilitet, og det kan give varmepumpeejere flere fordele fremover. Det anslås, at der i dag er omkring 30.000 varmepumper i Danmark. Dansk Energi anbefaler, at forbrugere sikrer sig bistand og hjælp fra det lokale elselskab eller en professionel installatør samt vælger en af varmepumpeordningens godkendte installatører.

Energibesparelser for private