Nye Standardværdier er udsat

I forbindelse med aftalen af 13. november 2012 om energiselskabernes energispareindsats i 2013-2015 skal der ske en opdatering af standardværdierne. Denne opdatering skal bl.a. omfatte;

  • En bedre og mere entydig beskrivelse af de forskellige standardværdier, herunder ”før” og ”efter” situation, gyldighedsområde, mv.
  • En opdatering af standardværdierne, herunder en bedre dokumentation af forudsætninger mv.
  • Ændring af en række standardværdier i overensstemmelse med principperne i den nye aftale (særligt bilag 12)

Dette arbejde har vist sig at være mere omfattende end forudsat, og Energistyrelsen har derfor – efter drøftelser med repræsentanterne for energiselskaberne – besluttet,

  • at udskyde offentliggørelsen af et nyt standardværdikatalog til den 31. januar 2013
  • at de nye standardværdier først skal anvendes fra den 1. april 2013. Der vil således være 2 måneder fra offentliggørelsen af de nye værdier til de træder i kraft.
  • at de gældende standardværdier, som de fremgår af standardværdikataloget, anvendes uændret frem til den 31. marts.

Energipolitik