Danskenergibørs.dk

EnergySolution ejer og driver danskenergibørs.dk – Danmarks ældste og største markedsplads for køb og salg af dokumenterede energibesparelser.

Dansk Energibørs blev oprindelig etableret i marts 2010, som en markedsplads for både små og store virksomheder, der søger køb/salg af energibesparelser. I marts 2015 blev siden relanceret, efter en gennemgribende renovering af Energibørsen med tilføjelse af en række nye muligheder for både købere og sælgere.

På Dansk Energibørs er sælger altid garanteret en mindstepris (den aktuelle garantipris fremgår af forsiden) for sin energibesparelse/projekt og har også mulighed for at tilkøbe ekstra tryghed vedr. projektet vha. en certificeret gennemgang af projektet fra Dansk Energibørs, der sikrer køber at beregninger og forudsætninger er korrekte. Certificeringen udføres af EnergySolution (Energirådgivningsvirksomhed med ISO 9001- certificering i håndtering af energibesparelser).

Det er gratis at oprette sig som bruger på Dansk Energibørs, der betales ikke noget abonnement eller salgskommission af de handler, der gennemføres via Dansk Energibørs. Der betales dog en mindre købskommission på 2.500 kr, for at købe et projekt.

Baggrund

Alle net- og distributionsselskaberne indenfor el, fjernvarme og naturgas er gennem aftalen af 13. november 2012 forpligtet til årligt at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til Energistyrelsen. Olieselskaberne er omfattet af aftalen på frivillig basis. I 2013 og 2014 er det samlede sparemål 10,7 PJ om året og i 2015-2020 stiger det til 12,2 PJ årligt. Dette er en væsentlig forhøjelse af målet, der var på 6,1 PJ/år i perioden 2010 – 2012.

Formålet med energispareindsatsen er at fremme indsatsen af energieffektiviserende tiltag hos slutforbrugere af energi i Danmark.

Aftalen betyder, at net- og distributionsselskaberne fortsat skal yde en konkret indsats, der medvirker til realisering af en energibesparelse hos en slutforbruger, der ikke ville være sket uden selskabets indsats. Det kan f.eks. være gennem rådgivning, faglig bistand eller finansiel bistand, herunder tilskud til gennemførelse af energibesparelser. Net- og distributionsselskaberne har metodefrihed til at opnå de aftalte energisparemål på en omkostningseffektiv måde. Net- og distributionsselskaberne er ikke begrænset af deres forsyningsområde eller energiart.

Net- og distributionsselskaberne har metodefrihed til at opnå de aftalte energisparemål på en omkostningseffektiv måde. Net- og distributionsselskaberne er ikke begrænset af deres forsyningsområde eller energiart. Dvs. at et nordjysk elselskab godt kan yde tilskud til efterisolering af ydervægge hos en slutbruger på Fyn. Ligeledes kan et naturgasselskab erhverve sig retten til at indberette en energibesparelse opnået hos en fjernvarmeforbruger.

“Vi har fundet en god model i Danmark, hvor net- og distributionsselskaberne har en hovedrolle i indsatsen for at spare på energien. Med denne aftale tager vi endnu et skridt, og jeg er sikker på at net- og distributionsselskaberne vil fortsætte med at løfte opgaven.”

Martin Lidegaard (november 2012)

De meget store krav til net- og distributionsselskaberne medfører et stort behov for koordination og kontrol af de tiltag, der er igangsat. Selskaberne har bl.a af denne årsag fået mulighed for gennem trediepart at blive tilskrevet energibesparelser, som de ikke selv direkte har indgået aftale med energiforbrugeren om. Det er med andre ord muligt at handle med energibesparelserne.

Dansk Energibørs har til formål at skabe et gennemsigtigt marked ved at matche købere og sælgere af dokumenterede energibesparelser.


www.danskenergibørs.dk