Månedens case: optimering af net

I forbindelse med at Hadsund Bys Fjernvarmeværk har indgået en totalaftale med EnergySolution vedr. energibesparelser, var EnergySolutions fjernvarmeeksperter forbi Hadsund og snakke optimering af fjernvarmenet. Herefter startede EnergySolution på et grundigt dataanalyse og dokumentationsarbejde til stor fordel for Hadsund Bys Fjernvarmeværk.

Bo Holt Andreassen, direktør for Hadsund Bys Fjernvarme, fortæller om samarbejdet:

“Det var meget positivt, men også lidt tankevækkende at vores tidligere renoveringer kunne realisere en energibesparelse svarende til en tredjedel af vores årlige krav.
Vi havde egentlig indberettet det vi mente var dokumenterbare besparelser ifbm. disse projekter.”

Læs mere i selve casen: Case Hadsund Bys Fjernvarme Optimering af net

Ikke kategoriseret