Læs mere om Jens Møller Andersen

Jens Møller Andersen - info

Seniorrådgiver
53 388 357

Jens Møller Andersen er seniorrådgiver. Han er uddannet civilingeniør med speciale i termiske systemer. Jens har omfattende erfaring med beregning, projektering og driftoptimering af store kraftvarmeværker fra ELSAM/Vattenfall. Jens har endvidere arbejdet med optimering af fjernvarmesystemer og procesindustri ved Grontmij og været underviser på Ingeniørhøjskolen i Horsens.

Jens har sine styrker inden for modellering af termodynamiske systemer, anvendelse af numeriske optimeringsmetoder (LP, NLP, MINLP) som beslutningsstøtte værktøj og har arbejdet med innovationsmetoder for at udvikle nye energiløsninger. Alt hvad Jens rører ved bliver hurtigt lidt nørdet, når virkelige problemer bliver foldet ud i hele deres kompleksitet.


Uddannelse:

 • Civilingeniør


Erfaring:

 • Elsam, Vattenfall og Grontmij
 • Underviser på Aalborg universitet og Ingeniørhøjskolen i Horsens


Eksempler på løste opgaver: 

 • Industriventilationsanlæg
 • Ombygning af skærbækværket til fyring med biomasse
 • Driftsoptimering og lastplanlægning af kraftværker
 • Storskala varmelagring (damvarmelagre)
 • Integration af CCS anlæg på Nordjyllandsværket
 • Beregning af tryk og temperatur i LNG transport- og tankningsanlæg.
 • Tørring af træflis.
 • Korntørrings anlæg.