Proces- & produktionsoptimering

EnergySolution kommer ud til en lang række af forskelligartede industrikunder og vores konsulenter er erfarne og hurtige til at skabe sig et overblik, over vores kunders produktion og processer. Derefter kommer der hurtigt ideer til produktionsoptimering, i samspillet mellem den erfarne konsulent og kunden.

De fleste produktioner har udfordringer af forskellig art og EnergySolutions konsulenter kan rådgive om blandt andet nedenstående:

  • Reduktion af spild
  • Reduktion af ressourceforbrug – energi, vand, råvarer
  • Optimering og udskiftning af maskineri
  • Optimering og udvikling af arbejdsgange og processer
  • Medarbejderadfærd

EnergySolution har udført proces- & produktionsoptimeringer inden for industrien i adskillige år blandt andet indenfor følgende brancher:

  • Fødevareproduktion – heriblandt slagterier hvor der er mange energitunge arbejdsprocesser deriblandt udtørring af produktionslokaler
  • Foderstoffer – har ofte komplicerede og meget energitunge tørreprocesser med stort optimeringspotentiale
  • Plastik – vi kommer hos en bred vifte af plastproducenter, hvor især virksomheder der ekstruderer plastgranulat til folieproduktion har adskillige komplicerede produktionsprocesser
  • Aluminium – ved kokillestøbning af aluminiumsemner er der adskillige arbejdsprocesser, som alle involverer risiko for fejl i emnerne, hvilket kræver omsmeltning med ekstra ressourceforbrug som resultat
  • Elektronik – produktion af elektronik har store krav til stabilt produktionsmiljø for at sikre meget lav fejlmargen kombineret høj produktivitet

De store gevinster ligger ofte i nytænkning af selve processen og evt. en omlægning til et andet produktionskoncept. Dog er der stadig god værdi i altid at have optimeringer af de eksisterende processer for øje. Et område, hvor der altid kan optimeres er i forbindelse med reduktion af spild. EnergySolution kan hjælpe med en årsagsanalyse af virksomhedens spild i forbindelse med produktion. Dette vil altid være i grundig dialog med virksomheden og dens medarbejdere for at sikre at årsagsanalysen er retvisende og tilpas konkret.

Vi leverer rapportering, analyser, business cases for investeringer og beregninger af besparelsespotentialer således at virksomhedens ledelse har det bedst mulige beslutningsgrundlag for at iværksætte de tiltag som forbedrer virksomhedens produktion og dermed bundlinje.

Nedenfor kan der ses nogle cases fra nogle af de produktionsvirksomheder, hvor vi gennem årene har kommet meget og kender produktionen indgående.

Læs mere: Case JAI -afgasning af sandkerner       Læs mere: Case SKY-LIGHT optimering af ekstrudere       Læs mere: Case_JAI-O_optimering af malerkabine og kombikabiner

Læs mere om vores andre rådgivningsspecialer hér.

Kontakt vores rådgivningsafdeling – se mailadresser og telefonnumre hér.