Leth

Beton A/S

Miljøvaredeklaration (EPD)

lethbeton_case billede
 

UDGANGSPUNKT

Leth Beton A/S producerer betonvægge, træelementer, trapper, søjler, bjælker, altaner og andre specialbyggede beton- og træelementer til større byggerier i Danmark.

 

UDFORDRING

I dag kræver bygherrer miljøvaredeklarationer (EPD) på de produkter, der anvendes i byggeriet, så der kan udføres en livscyklusvurdering på hele byggeprojektet.

Det kan bruges i sammenhæng med DGNB-certificering som en frivillig bæredygtighedscertificering i forskellige klasser, sølv, guld og platin, alt efter hvor byggeriet performer på forskellige bæredygtighedsparametre herunder miljøpåvirkninger. I henhold til bygningsreglementet skal der ligeledes redegøres for CO2-påvirkningen af byggeriet, hvortil det ligeledes også hjælper at have EPD’er på de materialer, der indgår i byggeriet.

Derfor efterspurgte Leth Beton en EPD på følgende produkter: træfacadeelement, trægavlelement, træsokkelelement og træmurkroneelement.

Arbejdet med projektet og forståelsen for udvikling af EPD'er, og hvilke elementer der indgår, har givet os ideer og input til, hvorledes hele klimaaftrykket i produktionen kan optimeres og dermed reduceres i fremtiden. Dermed vil der både klimamæssigt, men også økonomisk være basis for markante forbedringer i hele produktionen.
Kichi Sand Brammer
Controller hos Leth Beton A/S

PROJEKTET

EnergySolution hjalp Leth Beton med udvælgelse af verifikatorer, dataindsamling, udarbejdelse af baggrundsrapport, udarbejdelse af publikationsrapport og justeringer i henhold til verifikation. Opgaven sluttede med et grundigt afleveringsmøde, hvor man gennemgik deklarationen, dens anvendelsesmuligheder, og der blev lagt en plan for Leth Betons videre arbejde inden for miljøområdet.

 

HVAD SIGER LETH BETON OM PROJEKTET?

"Vores ambition er, at vi skal bidrage til den grønne omstilling af byggeriet i Danmark, og det gør vi på en faktabaseret og dokumenteret måde. Vi ønsker derfor at have EPD'er på vores produkter, og på baggrund af de data og den viden det giver, at implementere bæredygtige tiltag.

Derudover efterspørger flere af vores kunder EPD på vores træfacader, og vi ønsker at imødekomme dette, således vi kan levere EPD'er på både vores betonelementer og vores træelementer, altså på det samlede hybridbyggeri.

I dette projekt var det vigtigt for os, at udvalgte medarbejdere i organisationen kunne blive kompetenceudviklet til, at de fremadrettet selv kan opdatere eksisterende EPD'er og udarbejde nye EPD'er på vores træelementprodukter. Vi anser det for meget vigtigt, at vi får forankret kompetencen internt i virksomheden.

Samarbejdet med EnergySolution har været godt og levet op til vores forventninger. Fra start har EnergySolution afdækket vores ønsker og behov i projektet og udarbejdet et forløb ud fra dette.

Vi oplever, at de har taget styring for forløbet på en professionel måde, hvor de hele tiden har inkluderet os i processerne. De har været gode til at guide og hjælpe os igennem processen med materialeindsamling og bearbejdning af dette, samt været kommunikative omkring deres videre bearbejdning af materialet. Vi har oplevet stor fleksibilitet og engagement fra vores rådgivers side.

Projektet har lært os at arbejde med LCA på vores træelementer, og vi har fået forståelsen af hvorledes miljøpåvirkningen af vores træelementer beregnes, og hvordan de forskellige faktorer i vores produktion og afledte processer påvirker miljøet. Arbejdsprocessen har givet alle deltagere en stor viden om hele arbejdet med at indhente, kontrollere og verificere, alle de data og arbejdsprocesser, der indgår i projektarbejdet.

Gennem hele projektet har den løbende sparring med rådgiver givet deltagerne en stor indsigt i, hvorledes EPD'er beregnes, og hvilke fokusområder der vil være i det fremtidige EPD-arbejde. Dermed vil der både klimamæssigt, men også økonomisk være basis for markante forbedringer i hele produktionen fremover, så vi får nogle EPD'er, der vil være endnu bedre i fremtiden og kan styrke vores konkurrenceparametre på dette område."


Kichi Sand Brammer, Controller hos Leth Beton A/S

DET FIK LETH BETON

  • EPD på fire elementer
  • Undervisning og indsigt i udarbejdelse af EPD’er
  • Plan for videre arbejde
  • En baggrundsrapport og en færdig publikationsrapport

OM EPD

En EPD er en type 3 miljøvaredeklaration, som er verificeret af en uafhængig 3. part, og den er derfor en af de mest troværdige miljødeklarationer.

EPD’er bliver i større grad ”licens to operate” eller måske ”licens to sell” virksomhedens produkter til markedet. Markedet lukker sig mere og mere for dem, der ikke kan levere deklarationer på deres produkter.

I EnergySolution udarbejder vi både EPD’er og tilbyder LCA'er.

Oplever I lignende problemstillinger?

Ønsker I også at optimere jeres produktion, finde mulige GWP reduktionspotentialer eller bare arbejde målrettet med klimadagsorden, er I mere end velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om lige netop jeres behov.

Vi har stor erfaring indenfor alt fra generel bæredygtighedsrådgivning til udarbejdelse af GHG-opgørelser, miljøvaredeklarationer (EPD) og livscyklusvurderinger (LCA).

  Mød vores hold af rådgivere

 

Hør hvad vi kan gøre for jer

JKL_1096x896-1

Har du mod på mere? Se vores relaterede emner og cases.

Gå på opdagelse i vores inspirationsunivers.