Jydsk
aluminium
industri

Indkapsling af støbecelle

JAI indkapsling af støbecelle
 

UDGANGSPUNKT

Jydsk Aluminium Industri (JAI) er beliggende i Herning og er et af Europas største kokillestøberier for aluminium med mere end 70 års erfaring med kokillestøbning.

JAI støber og bearbejder højteknologiske emner, som leveres direkte til montagebånd hos en række førende europæiske virksomheder.

UDFORDRING

Projektet omfatter forbedring af indeklima i støberiet, samt optimering af energiforbrug til ventilation:

  • Forbedring af indeklimaet, da der genereres meget røg og varme ved støbning
  • Ændring i ventilationskonceptet for mere energieffektiv drift

På et støberi afgiver produktionen meget varme, samtidig med at der udvikles røg. Både varmen og røgen ligger sig under loftet, og det er derfor nødvendigt at anvende meget udsugning.

Derfor var det nødvendigt, at revurdere det eksisterende ventilationskoncept med udsugning under loftet i støberiet, for at sikre et acceptabelt indeklima uden at ventileringsomkostningerne eskalerer.

Vores indgangsvinkel til projektet var, at vi ville spare energi.Men vi har fået en væsentlig sidegevinst i form af bedre arbejdsmiljøforhold. Udsugningsforholdene er blevet meget bedre og det betyder mindre røg i de områder, hvormedarbejderne står.
Bo Jensen
Teknisk Direktør ved Jydsk Aluminium Industri

PROJEKTET

En gennemgangen af ventilationen hos JAI viste, at der kunne spares meget energi ved at ændre ventilationskonceptet ved støbecellerne fra loftsudsugning, til indkapslet udsugning ved forureningskilden.

JAI byggede derfor en konstruktion, der indkapsler støbecellerne og giver koncentreret udsugning inde i støbecellen.

Indkapslingen fjerner forureningen ved kilden og dermed beskyttes medarbejderne mod røg og varme, i langt højere grad end førhen.

Med indkapslingen af støbecellerne har JAI stort set sparet loftsudsugningen væk. Det resulterer i en energibesparelse på 300.000 kWh om året.

For JAI er det dog ikke er den eneste fordel, da medarbejderne i støberiet har fået markant bedre arbejdsmiljøforhold, da røg og varme fjernes direkte ved kilden.

Indkapslingen har også haft en køleeffekt, da støbecellen ikke længere afgiver så meget strålingsvarme ud i rummet. Det har specielt betydning om sommeren, hvor det tidligere var nødvendigt med køling. Nu suges varmen ud med udsugningen, så den via varmegenvindingen kan bruges til opvarmning andre steder i virksomheden.

DET FIK JYDSK ALUMINIUM INDUSTRI

  • Indkapslingen af støbecellerne har stort set sparet loftsudsugningen væk
  • Det resulterer i en energibesparelse på 300.000 kWh om året
  • Medarbejderne i støberiet har fået markant bedre arbejdsmiljøforhold
  • Køleeffekt, derfor sparet køling
  • Varmegenvinding, så overskudsvarme nu kan bruges til opvarmning andre steder i virksomheden

Oplever I lignende problemstillinger?

Ønsker I også at optimere jeres indeklima og/eller produktion, er I mere end velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om lige netop jeres behov. Vi tilbyder alt fra generel rådgivning ift. energi- og procesoptimeringer til 360°-projekter.

  Mød vores hold af rådgivere

 

Hør hvad vi kan gøre for jer

MS_1096x896

Har du mod på mere? Se vores relaterede emner og cases.

Gå på opdagelse i vores inspirationsunivers.