Rejsen mod grøn omstilling

 

VI ER PÅ ÉN MISSION - AT HJÆLPE DIG MED DIN GRØNNE OMSTILLING

I EnergySolution sikrer vi din virksomhed en bæredygtig fremtid. Vi giver dig en klima- og miljøvenlig profil, ved at gøre din produktion så energi-effektiv og cirkulær som muligt.

I kombination mellem en stærk teknisk viden og strategisk forståelse for bæredygtighed, arbejder vi ud fra en holistisk tilgang og guider jer igennem jeres bæredygtige transition, for at vi sammen kan skabe grøn omstilling på en financiel bæredygtig måde - og bidrage positivt til vores fælles fremtid.

Vi har inddelt rejsen mod den grønne omstilling i 7 steps.

Det kan være at I endnu ikke har startet rejsen, eller I er måske allerede i gang og arbejder med jeres bæredygtighed. Uanset hvor i processen I befinder jer, så er vi klar til at hjælpe jer videre på næste step i rejsen mod grøn omstilling.

PLAN FOR GRØN OMSTILLING

1. PLAN FOR GRØN OMSTILLING

Hvordan holder vi fokus på den grønne omstilling, og hvordan gør vi det smartere?

Vi laver planen for din virksomheds grønne omstilling. Med den i hånden ved du, hvad der skal gøres her og nu, og i hvilken rækkefølge det bedst kan betale sig at gøre mere i fremtiden.
Samtidig hjælper vi dig med at holde din organisation engageret i projektet, så vi kommer til at se handlinger, der skaber reelle effekter.

At have bæredygtige visioner er én ting, hvordan man fører dem ud i livet uden at sætte virksomhedens mission over styr, er noget andet.
Vi viser dig, hvordan du optimerer driften, samtidig med at du opfylder de aktuelle og fremtidige krav, der knytter sig til den grønne dagsorden.
Vi hjælper dig med at integrere dine bæredygtige ambitioner og strategier med dine handlingsplaner og sørger for, at du også får implementeret dem.

 

Læs mere om PLAN FOR GRØN OMSTILLING
Green-recycling_1096x896

ANALYSE & EVALUERING

2. VIRKSOMHEDENS KLIMA- & MILJØAFTRYK

Hvor sidder vores benchmark på ’klima og miljø’, og hvordan bruger vi det proaktivt?

Vi sørger for, at du kan tage afsæt fra en platform af viden. Vi analyserer og dokumenterer dit fodaftryk på klimaet og miljøet, så du kan bruge den viden til branding og markedsføring.

Viser det sig, at der er mangler og muligheder for forbedringer, kan du bruge den brændende platform som motivation, når du sætter dit forandringsprojekt i gang i organisationen.
Kend din virksomheds udgangspunkt, før du går i gang med at bruge det aktivt – enten ved at kommunikere det eller gøre noget ved det.

Vi hjælper dig med at identificere de væsentlige forretningsområder, hvor der kan være udfordringer, risici og muligheder i relation til dine ambitioner om bæredygtighed og grøn omstilling.

Vi hjælper dig med at kortlægge dit klima- og miljøaftryk ved at analysere og udforske virksomhedens påvirkninger og udledninger. Vi definerer samtidig hotspots, der bør tages action på, og løsninger, som kan kommunikeres til markedet.

Læs mere om virksomhedens klima- & miljøaftryk
iStock-622809590_1096x896

3. PRODUKTERS KLIMA- & MILJØAFTRYK

Hvordan kobler vi den grønne innovation på vores produktudvikling?

At skabe en bæredygtig produktinnovation er en vigtig konkurrenceparameter, for den der vil følge med tiden og værne om sin ansvarlige virksomhedsprofil.

Forbrugerne er blevet mere kritiske over for produkter, der skader klimaet og miljøet. Derfor handler produktudvikling ikke kun om form og funktion, men tillige om bæredygtige processer og råmaterialer. Det bør man også være opmærksom på, hvis man ønsker at levere til offentlige myndigheder eller indgå i en forsyningskæde til miljø- og klimabevidste aftagere.

Vi hjælper dig med at måle dine produkters fodaftryk på klimaet og miljøet, foreslå alternative produktionsmetoder og materialer og fremelske en bæredygtig kultur i udviklingsafdelingen. Det er indsigter, som kan differentiere din forretning og sikre dig nye muligheder på markedet.

 

Læs mere om produkters klima- & miljøaftryk
Produkter

OPTIMERING & IMPLEMENTERING

4. OMSTILLINGEN TIL GRØN PRODUKTION

Hvordan kan vi sikre, at vores virksomhed bliver grøn, og omstille de ressourcer, vi bruger?

Den grønne omstilling af virksomheden kræver både teknisk indsigt i produktionen og forståelse for de love og regler, som skaber incitamenter til forskellige løsninger.

Vi sørger for at identificere dit udgangspunkt, analysere dine forretningsprocesser og præsentere de mulige løsninger.
Vi hjælper dig med din grønne omstilling gennem analyse, rådgivning og den konkrete, tekniske justering af dine anlæg. Så din produktion og drift både bliver klima- og miljømæssigt bæredygtig og økonomisk bæredygtig.

Markedet - fra produktionsmetoder til kundernes og investorernes præferencer - er præget af støtteordninger og afgifter, som også skal tages med i ligningen. Disse favoriserer forskellige strategier, som driver udviklingen i en grønnere retning.

Læs mere om omstillingen til grøn produktion

iStock-490607422_1096x896

5. OPTIMERING AF RESSOURCER OG ENERGI

Hvordan kan vi identificere og optimere virksomhedens ressource- og energiforbrug?

En produktionsvirksomhed kan ikke undgå at bruge ressourcer, så kunsten er at bruge så få som muligt og bruge dem så skånsomt som muligt for klimaet og miljøet.

Det første, vi gør, er at identificere, hvor du bruger ressourcerne, og hvordan du udnytter dem. Dernæst hjælper vi dig med at vælge de rigtige energikilder og råmaterialer. Og så sørger vi for, at du udnytter dem effektivt i dine anlæg og bygninger. Oftest kan du reducere dit ressourceforbrug og dine udledninger betydeligt, og omkostningerne tilsvarende.

De krav, virksomheder bliver mødt med, ændrer sig hele tiden, og teknologien er under konstant udvikling. Derfor skærper vi også din organisations strategiske blik på ressourceforbruget og dens evne til at drage fordel af nye tekniske løsninger.

Læs mere om optimering af ressourcer og energi
Ressouceoptimering_1096x896

6. GRØN ENERGI

Hvordan kan vi gøre vores virksomhed endnu mere grøn?

I EnergySolution hjælper vi dig med at skifte til vedvarende energikilder og spare på energien i dine anlæg og bygninger. Det er det, vi kalder konvertering, reduktion og optimering.

Det er den primære vej til grøn omstilling af din virksomhed. Men varmen i rørene og strømmen i ledningerne tager farve efter det energi-mix, der løber i dem. Derfor hjælper vi dig med at vælge de rigtige udbydere. 

Der er mange muligheder for at købe grøn strøm o.a. muligheder indenfor vedvarende energi i markedet i dag. Men vi guider dig, så du kan få en gennemsigtig og troværdig klimavenlig profil.


Læs mere om grøn energi

iStock-1166043850spejl_1096x896

DOKUMENTATION & RAPPORTERING

7. RAPPORTERING OG KOMMUNIKATION AF KLIMA & MILJØ

Hvordan kan vi kommunikere vores klimaindsats, og hvordan sikrer vi compliance?

God kommunikation er troværdig kommunikation. Derfor handler det om at gøre, hvad man siger: walk the talk.

Vi hjælper dig med at gennemføre de tiltag, der giver en reel og målbar effekt, som kan dokumenteres og kommunikeres.

Samtidig sikrer vi, at tiltagene også er økonomisk bæredygtige for dig, så dit gode eksempel varer ved og bliver til ægte inspiration for andre.

Endelig hjælper vi dig med at rapportere og udarbejde klimadokumentation, som overholder de krav, der bliver stillet fra myndigheder, samarbejdspartnere og certificeringsordninger.

Læs mere om rapportering og kommunikation af klima & miljø
iStock-177232985_1096x896

Kan vi hjælpe dig? Skriv til os her.

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her.