Kamstrup

Optimering af indeklima

ifbm. produktion af elektronik

Kamstrup2_216x89
 

 

UDGANGSPUNKT

Kamstrup producerer intelligente systemløsninger til måling af energi og vand, som de eksporterer til 60 lande.

Ventilationsanlægget i en af produktionshallerne kørte ineffektivt og skulle derfor skiftes ud med et nyt. Kamstrup havde tidligere samarbejdet med EnergySolution, hvorfor de henvendte sig igen.

UDFORDRING

Ventilationsanlægget havde svært ved at opretholde indeklimakravene til elektronikproduktion, hvor den relative fugtighed er en parameter. Er der for tørt, risikerer elektronikken skader ved statisk elektricitet, og målerne fungerer ikke optimalt.

Samtidig er hallen udsat for stor intern belastning, da produktionsmaskinerne udsender meget varme. Der skulle findes en løsning, der både tilgodeså produktion og medarbejdere.

Havde vi ikke haft samarbejdet med EnergySolution, var vi ikke nået så effektivt i mål med dette projekt.
Allan Søegaard
Facility Manager ved Kamstrup

PROJEKTET

EnergySolution stod for projektering og projektledelse. Vi varetog gennemgangen af tilbud fra underleverandører samt opfølgning af det bestilte. Vi tilrettelagde projektet og havde overblik over tidsplanerne fra indkøring til afslutning i tæt samarbejde med Kamstrup.

To nye ventilationsanlæg med dobbelt kryds og en kapacitet på henholdsvis 25.000 og 30.000 kubikmeter i timen blev installeret i hallen. De to anlæg regulerer konstant på luftmængderne.

Derudover blev der installeret adiabatisk køling – en energibesparende løsning, der effektivt optager varmen i luften. Kølingen supplerer ventilationsanlæggene godt, fordi den energi, anlæggene bruger på at ventilere hallen med, begrænses. De yder ikke mere end højest nødvendig. Hallen opnåede dermed et yderst energieffektivt indeklima – helt optimal til elektronikproduktion, så produkterne opnår optimal kvalitet.

DET FIK KAMSTRUP

  • Projektledelse fra start til slut
  • Skræddersyet indeklimaløsning
  • Optimal lavenergisløsning tilpasset elektronikproduktion og medarbejdere
  • Løst udfordring med statisk elektricitet
  • Sikret produktkvalitet
  • To nye energieffektive ventilationsanlæg
  • Energieffektivt adiabatisk kølesystem
  • Energibesparelse på over 2.500.000 kWh om året (ca. 1 mio. kr.)
  • Forventet ROI: 3,5 år / Investering: knap 5 mio. kr.
  • Energitilskud på ca. 1 mio. kr.

Oplever I lignende problemstillinger?

Ønsker I at energioptimere jeres produktion, er I mere end velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om lige netop jeres behov.

  Mød vores hold af rådgivere

 

Hør hvad vi kan gøre for jer

ERS_1096x896

Har du mod på mere? Se vores relaterede emner og cases.

Gå på opdagelse i vores inspirationsunivers.