BARON A/S

Livscyklusvurdering (LCA)

Tvangsblandere
 

 

UDGANGSPUNKT

Baron A/S producerer tvangsblandere og andre maskiner til byggeriet og entreprenørbranchen.

Visionen for Baron A/S er, at de skal være førstevalget for de professionelle murere, anlægsgartnere, brolæggere og tagdækkere, når de vælger on-site mobilt blande-og håndteringsudstyr.

 

UDFORDRING

Markedet efterspørger svar på maskinernes CO2-aftryk, og derfor bad Baron A/S om at få lavet en Livscyklusvurdering på tre af deres tvangsblandere.  

Med hjælp fra EnergySolution har vi fået lavet en grundig LCA. Den skulle laves rigtigt fra starten, så vi var sikret et resultat, som vi kan stå inde for. Ingen skal kunne anklage os for greenwashing.
Carsten Filsø
CO-Owner og CEO ved Baron A/S

PROJEKTET

EnergySolution kortlagde hele værdikæden for de tre tvangsblandere fra vugge til vugge. Hver komponent i maskinerne blev gennemgået og klimabelastningen blev analyseret og beregnet. Derefter regnede man Global Warming Potential (GWP) også kendt som CO2e-emissionsfaktorerne ud.

Baron har nu en teknisk LCA-rapport, som kan sendes til kunder med præcist svar på, hvor stort et CO2e-aftryk maskinerne sætter i deres produktionsfase. Samtidig har de et estimat af, hvor mange m3 cement, maskinerne kan blande i hele maskinens levetid, og på den måde fik de deres produkter sat i perspektiv.

 

HVAD SIGER BARON OM PROJEKTET?

"Vi har tidlige forsøgt at få lavet en LCA, men var ikke trygge i det forløb. Vi erfarede, at det ikke er så simpelt, som det lyder. Derfor kontaktede vi EnergySolution, og her oplevede vi at sidde over for meget kompetente folk, hvor vi gennem hele forløbet har følt os trygge og i gode hænder. Vi har fået lavet en meget grundig LCA, og dermed et resultat, som vi kan stå inde for.

Jeg har fået en kæmpe aha-oplevelse gennem projektet. Bl.a. kan vi se på resultaterne, at kun 1/3 af CO2e-aftrykket fra vores blandere er fra selve produktionen, og hele 2/3 udledes ved brugen af blanderne. Det betyder, at vi nu kan gå ud til vores kunder og kommunikere på et oplyst grundlag, og være med til at flytte dem i den rigtige retning, så vi samlet får miljøaftrykket sænket.

Med rapporten har vi nu et grundlag for en langt stærkere kommunikation ud til markedet. Vi vil være forrest i branchen, og CO2-aftrykket er et parameter, som vi skal være konkurrencedygtige på, derfor har vi valgt at gøre det grundigt."

Carsten Filsø, Co-Owner og CEO for Baron A/S

DET FIK BARON

  • En livscyklusvurdering af tre produkter
  • En minutiøs gennemgang af deres maskiners komponenter
  • En forståelse for og viden om deres produkters CO2e-aftryk

Oplever I lignende problemstillinger?

Ønsker I også at optimere jeres produktion, finde mulige GWP-reduktionspotentialer eller bare arbejde målrettet med klimadagsorden, er I meget velkomne til at kontakte os for en snak om lige netop jeres behov.

  Mød vores hold af rådgivere

 

Hør hvad vi kan gøre for jer

PMB_1096x896

Har du mod på mere? Se vores relaterede emner og cases.

Gå på opdagelse i vores inspirationsunivers.