Corporate Sustainability Reporting
Directive

 

CSRD_uden-tekst

HVAD ER CSRD?

CSRD er et nyt EU-direktiv der blev vedtaget i juni 2022, som har til formål at skærpe og ensarte kravene til virksomheders bæredygtighedsrapportering og skabe øget transparens for investorer, leverandører, kunder m.fl.

Hvornår træder det i kraft?

Det nye direktiv forventes at træde i kraft i følgende tre faser:
  • For børsnoterede virksomheder, der allerede er omfattet af direktivet om ikke-finansiel rapportering, træder CSRD i kraft fra regnskabsåret der begynder 1. januar eller senere i 2024. Dvs. rapportering der udgives fra 2025 skal følge direktivet.

  • For de øvrige store virksomheder (der opfylder to ud af tre kriterier i forhold til omsætning (> 40 mio. EUR), balancesum (> 20 mio. EUR) og antal ansatte (> 250 ansatte)) træder reglerne i kraft i det regnskabsår, der begynder 1. januar eller senere i 2025. Dvs. rapportering der udgives fra 2026 skal følge direktivet.

  • Børsnoterede SMV'er, små og ikke-komplekse kreditinstitutter og captive forsikringsselskaber bliver omfattet i regnskabsåret der begynder 1. januar 2026 og gælder derfor rapporter, der udgives fra 2027. 

Værdiskabelse igennem transparens og rapportering

CSRD eller Corporate Sustainability Reporting Directive er vedtaget som EU-direktiv i juni 2022. Formålet er at skærpe og ensarte kravene til virksomheders bæredygtighedsrapportering.

Selve rapporteringen bliver konkretiseret i ESRS (European Sustainability Reporting Standard) og definerer rammerne og strukturen for bæredygtighedsrapportering og samler dermed EU Taxonomi for bæredygtig aktivitet, SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) og CSRD i en samlet rapporteringsstandard.

Rapportering er en ting, men det kommer til at kræve noget af virksomheder, dels at forholde sig til og dels at kunne præsentere data der understøtter dette. Det bliver en rejse som virksomhederne skal tage i løbet af de kommende år for at være klar til rapportering fra de ovenstående datoer.

Foruden selve rapporteringspligten indeholder CSRD også en god ramme for at virksomheder kan få arbejdet bæredygtighed yderligere ind i organisation, strategien, forretningsmodellen - og selve forretningsførelsen af virksomheden.

Hos EnergySolution er vi allerede i gang med de første kunder, hvor vi tilbyder forløb der sætter virksomheden i stand til at få kortlagt deres forretning i forhold til CSRD og få identificeret de oplagte muligheder som kan være med til at styrke virksomhedens fokus på bæredygtighed og skabe øget forretningsværdi gennem bæredygtighed på tværs af virksomheden og organisationen - og dermed få skabt en integration.
Med implementeringen kommer også et behov for kompetenceløft i organisationen, hvor medarbejdere skal forstå bæredygtighed i deres job og rolle.

Hvis du ønsker mere konkret indsigt i vores tilgang og hvordan vi kan hjælpe dig, arbejder vi på lige nu men vi kan sagtens tage en snak omkring de overordnede rammer for hvordan vi kan hjælpe jer.

 

Billede3

 

Kontakt os for en snak om hvordan I kan blive klar til CSRD.

 

SB_1096x896

Susanne Brøchner Vestergaard

Senior Sustainability Consultant

+45 61 284 680
sb@energysolution.dk

LFK_1096x896

Lotte Frank Kirkegaard

CSO

+45 26 497 891
lfk@energysolution.dk

Har du mod på mere? Se vores relaterede emner og cases

Gå på opdagelse i vores inspirationsunivers.

Kan vi hjælpe dig? Skriv til os her.

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her.