Corporate Sustainability Reporting
Directive

 

CSRD_uden-tekst

HVAD ER CSRD?

CSRD er et nyt EU-direktiv der blev vedtaget i juni 2022, som har til formål at skærpe og ensarte kravene til virksomheders bæredygtighedsrapportering og skabe øget transparens for investorer, leverandører, kunder m.fl.

Hvornår træder det i kraft?

Det nye direktiv forventes at træde i kraft i følgende tre faser:
 • For børsnoterede virksomheder, der allerede er omfattet af direktivet om ikke-finansiel rapportering, træder CSRD i kraft fra regnskabsåret der begynder 1. januar eller senere i 2024. Dvs. rapportering der udgives fra 2025 skal følge direktivet.

 • For de øvrige store virksomheder (der opfylder to ud af tre kriterier i forhold til omsætning (> 40 mio. EUR), balancesum (> 20 mio. EUR) og antal ansatte (> 250 ansatte)) træder reglerne i kraft i det regnskabsår, der begynder 1. januar eller senere i 2025. Dvs. rapportering der udgives fra 2026 skal følge direktivet.

 • Børsnoterede SMV'er, små og ikke-komplekse kreditinstitutter og captive forsikringsselskaber bliver omfattet i regnskabsåret der begynder 1. januar 2026 og gælder derfor rapporter, der udgives fra 2027. 

Værdiskabelse igennem transparens og rapportering

CSRD eller Corporate Sustainability Reporting Directive er vedtaget som EU-direktiv i juni 2022. Formålet er at skærpe og ensarte kravene til virksomheders bæredygtighedsrapportering.

Selve rapporteringen bliver konkretiseret i ESRS (European Sustainability Reporting Standard) og definerer rammerne og strukturen for bæredygtighedsrapportering og samler dermed EU Taxonomi for bæredygtig aktivitet, SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) og CSRD i en samlet rapporteringsstandard.

Rapportering er en ting, men det kommer til at kræve noget af virksomheder, dels at forholde sig til og dels at kunne præsentere data der understøtter dette. Det bliver en rejse som virksomhederne skal tage i løbet af de kommende år for at være klar til rapportering fra de ovenstående datoer.

Foruden selve rapporteringspligten indeholder CSRD også en god ramme for at virksomheder kan få arbejdet bæredygtighed yderligere ind i organisation, strategien, forretningsmodellen - og selve forretningsførelsen af virksomheden.

I EnergySolution kan vi tilbyde forløb, der kortlægger forretningen i relation til CSRD og skaber øget forretningsværdi gennem bæredygtighed på tværs af virksomheden og organisationen.

Hvis du ønsker mere konkret indsigt i vores tilgang og hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om mulighederne for at lave et skræddersyet forløb til din virksomhed.

 

Billede3

 

En rådgivningsproces med fokus på, hvordan jeres virksomhed lever op til EU’s direktiv for virksomheders rapportering på ikke-finansielle data, CSRD.

MÅL: Målet med processen er, at;

 • I lever op til kravene i EU's CSRD og tilhørende standarder (ESRS)
 • I opnår forretningsmæssige fordele ved at arbejde strategisk med bæredygtighed
 • Fremtidssikre jeres virksomhed

UDBYTTE - I får;

 • Overblik over eksisterende og kommende EU lovgivning med fokus på bæredygtighed samt indgående kendskab til Corporate Sustainability
  Reporting Directive
 • En proces, som lever op til European Sustainability Reporting Standards
 • Overblik over væsentlige, vægtede bæredygtighedstemaer relevante for
  jeres virksomhed
 • Tættere relationer til de vigtigste interessenter og mulige samarbejdspartnere på produktudvikling m.v.
 • Udarbejdelse af handlingsplan for det fremadrettede arbejde med bæredygtighed og ESG for øget konkurrencekraft

INDHOLD - Grundliggende indeholder vores proces for en dobbelt væsentlighedsvurdering flg. moduler:

 • Kick off for hele forløbet og onboarding af bestyrelse og ledelse
 • Fase 1: Regulatoriske krav og forståelse af kontekst
 • Fase 2: Kortlægning af indvirkninger, risici og muligheder. DMA del 1.
 • Fase 3: Vurdering af væsentlighed for hvert bæredygtighedstema på
  bruttolisten. DMA del 2.

Udover fase 1 til 3, som udgør dobbelt væsentlighedsvurderingen, har vi tilføjet fase 4 og 5 for at give jer et større udbytte af arbejdet med vurderingen.

 • Fase 4: Validering og rapportering
 • Fase 5: Fremadrettet handleplan

Processen kan tilpasses alt efter, om jeres virksomhed er underlagt CSRD eller ej.

MÅLGRUPPE
Forløbet er for virksomheder, som;

 • Er direkte omfattet af de regulatoriske forpligtelser med krav om rapportering
  på ikke-finansielle data iht. CSRD’et

Eller de virksomheder, som;

 • Mærker øgede krav til bæredygtighed og rapportering fra kunder og det
  omgivende samfund
 • Ønsker at være på forkant med udviklingen og imødekomme fremtidens krav til rapportering på bæredygtighed

Pro-aktiv risikostyring på ESG-området
Helt konkret kan grundige analyser og effektiv bæredygtighedsrapportering i henhold til CSRD gøre det muligt for virksomheder at identificere og mindske ESG-risici mere effektivt. Ved at vurdere og offentliggøre miljø- og sociale påvirkninger kan virksomheder proaktivt tackle potentielle risici såsom forsyningskædeafbrydelser, regelovertrædelser og skade på omdømmet. 

Reduktionspotentialer og omkostningsreduktion
Desuden ved at integrere bæredygtighedsovervejelser i forretningsdrift kan virksomheder identificere muligheder for omkostningsreduktion gennem ressourceeffektivitet, affaldsminimering og energibesparelser. Denne proaktive tilgang til risikostyring beskytter ikke kun virksomhedens omdømme og økonomiske præstation, men fremmer også modstandsdygtighed over for nye udfordringer.

Adgang til kapital og investeringsmuligheder
Overholdelse af CSRD - også på frivillig ordning - forbedrer gennemsigtigheden og troværdigheden af bæredygtighedsoplysninger, hvilket gør det lettere for investorer at vurdere en virksomheds ESG-præstation og risikoprofil. Desuden har mange institutionelle investorer og formueforvaltere integreret ESG-kriterier i deres investeringsbeslutninger og foretrækker virksomheder med robuste bæredygtighedspraksisser. Ved at overholde CSRD og give omfattende bæredygtighedsoplysninger kan virksomheder få adgang til en bredere kapitalpulje og åbne investeringsmuligheder, der støtter langsigtet vækst og værdiskabelse.

Kontakt os for en snak om CSRD og jeres muligheder.

 

LFK_1096x896

Lotte Frank Kirkegaard

CSO

+45 26 497 891
lfk@energysolution.dk

Har du mod på mere? Se vores relaterede emner og cases

Gå på opdagelse i vores inspirationsunivers.

Kan vi hjælpe dig? Skriv til os her.

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her.