Johannes

Fog A/S


Klimaregnskab

Johannes Fog_casebillede
 

UDGANGSPUNKT

Johannes Fog A/S ønskede at få udarbejdet et klimaregnskab og dermed en kortlægning af deres CO2e udledninger fra deres aktiviteter. Samtidig ønskede de at få en dybere indsigt i udarbejdelsen af et klimaregnskab, så virksomheden fremover selv kan udarbejde det. 

 

UDFORDRING

Johannes Fog A/S har som virksomhed en størrelse, som allerede i 2026 skal rapportere på EU-direktivet CSRD, som bl.a. stiller krav om, at man skal indrapportere sine CO2e udledninger. Dette skal gøres på en ensartet måde, som følger den måde GHG protokollen foreskriver det. 

Derfor ønskede man hos Johannes Fog A/S allerede nu, at gå i gang med at øve sig. Derudover har firmaet også en stor interessentflade, i form af virksomheder og private kunder, hvor særligt virksomhederne efterspørger ansvarstagen og reduktionsmål, som man kan opfylde på baggrund af klimaregnskabet.

EnergySolution kom med mange gode konkrete eksempler, så vi bedre kunne forholde os til den praktiske tilgang til klimaregnskabet. Vi har nu en skabelon for det fremtidige lovpligtige klimaregnskab og kan samtidig hjælpe vores kunder, som også er stærkt interesseret i hele klima-problematikken.
Louise Dahlenborg Starup
Ansvarlig for Finance Business Partnering hos Johannes Fog A/S

PROJEKTET

EnergySolution har udarbejdet et klimaregnskab for Johannes Fog A/S, samt undervejs rådgivet om, hvordan diverse virksomhedsspecifikke udfordringer løses. Det har sat gang i deres forståelse for klimaagendaen, hvor verden er på vej hen, samt hvad der skal til, især datamæssigt, for at nå i mål. 

Hos EnergySolution gik vi i gang med dataindsamlingen, som var på deres banehalvdel, men hvor vi viste og vejledte dem til den data, de skulle bruge for at komme i mål. Denne proces bestod af flere korte tjek-ind møder, hvormed processen blev opbrudt i mindre steps og gjort mere håndgribelig for medarbejderne hos Johannes Fog A/S. 

Vi kortlagde deres egne udledninger (Scope 1+2) , samt deres værdikæde upstream (Scope 3).

Efter dataindsamlingen gik vi gang med at finde emissionsfaktorer, der passede på deres data, så vi til slut kunne give dem et overblik over deres udledninger fordelt på de kategorier, der er defineret i GHG protokollen.

 

HVAD SIGER JOHANNES FOG A/S OM PROJEKTET?

"Bæredygtighed er en integreret del af vores overordnede strategi og målsætninger og et vigtigt element i det, omhandler hvordan vi belaster klimaet og reducerer vores CO2e aftryk. For at være sikre på at vi prioriterer rigtigt, har vi ønsket at kortlægge hvilke dele af vores forretning, der belaster klimaet mest, så vi kan agere ud fra det. Samtidig er det en god øvelse, inden det bliver lovpligtigt." 

Anne Kyed, Direktør for forretningsudvikling og bæredygtighed hos Johannes Fog A/S


"Vi blev hjulpet godt igennem processen, og EnergySolutions rådgivere var gode til at omstille sig, og deres skabeloner, til vores type af forretning. De bidrog med mange gode konkrete eksempler, så vi bedre kunne forholde os til den praktiske tilgang til klimaregnskabet.

Nu har vi mulighed for hurtigt at kunne sætte ind, hvor det er lettest, mens vi samtidig kan tage fat på de lidt tungere problemstillinger. Det er blevet tydeligt, hvor vi virkelig kan gøre en forskel. Vi er også blevet klogere på, hvor vi mangler data eller mere præcis data. 

Vi har nu en skabelon for fremtidigt lovpligtigt klimaregnskab og sidst men ikke mindst, kan vi hjælpe vores kunder, som også er stærkt interesseret i hele klima-problematikken."

Louise Dahlenborg Starup, Ansvarlig for Finance Business Partnering hos Johannes Fog A/S 

DET FIK JOHANNES FOG A/S

En GHG protokol bestående af følgende elementer:
  • En præsentation der har givet overblik over firmaets udledninger samt generelle forslag til hvor de kan forbedre sig. Den indeholder reelle reduktioner og forbedret datakvalitet.

  • Et beregningsark, som virksomheden kan bruge fremadrettet til at kortlægge deres udledninger på ny. Det gør man nemlig typisk hvert år, så man løbende kan måle eventuelle forbedringer.

  • En baggrundsrapport, der opsummerer deres resultater og som kan bruges som dokumentation af vores kortlægning.

  • Videreformidling/undervisning i indhold og udarbejdelse af et Klimaregnskab.

OM KLIMAREGNSKAB (EFTER GHG-PROTOKOL)

GHG-protokollen er den mest anvendte og grundlæggende metode til opgørelse af virksomhedens CO2e emissioner. GHG-protokollen opgør virksomhedens CO2e emissioner i Scope 1, 2 og 3 som kortlægger og redegør for de samlede udledninger på tværs af virksomhedens værdikæde.

Det er dermed en opgørelse over virksomhedens emissioner fra forbrugte energier, som el, brændstof og fjernvarme, samt opgørelse af virksomhedens udledninger gennem forsyningskæden.

Med en GHG-opgørelse opnår virksomheden det basale data fundament omkring virksomhedens samlede klimapåvirkninger, som kan anvendes til en lang række af internationale ikke-finansielle rapporteringsstandarder som f.eks. Science Based Target initiative, CDP m.v. Samtidig danner en GHG-opgørelse basis for klimaregnskabet, hvad enten det er i henhold til GRI, UN CoP eller andre standarder.

Oplever I lignende problemstillinger?

Ønsker I også at optimere jeres produktion, finde mulige Global Warming Potential reduktionspotentialer eller bare arbejde målrettet med klimadagsorden, er I mere end velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om lige netop jeres behov. Vi har stor erfaring med GHG rapporteringer, EPD, LCA mm.

  Mød vores hold af rådgivere

 

Hør hvad vi kan gøre for jer

PMB_1096x896

Har du mod på mere? Se vores relaterede emner og cases.

Gå på opdagelse i vores inspirationsunivers.