Klimaregnskab (GHG)

 

 

GHG_1096x896

Beregning af CO2 -emissioner i henhold til GHG-protokollen

GHG protokollen er den mest anvendte og grundlæggende metode til opgørelse af virksomhedens CO2e emissioner. GHG protokollen opgør virksomhedens CO2e emissioner i Scope 1, 2 og 3 som kortlægger og redegøre for de samlede udledninger på tværs af virksomhedens værdikæde. Dermed en opgørelse over virksomhedens emissioner fra forbrugte energier, som el, brændstof og fjernvarme, samt opgørelse af virksomhedens udledninger gennem forsyningskæden.

Med et klimaregnskab iht. GHG-protokollen opnår I det basale data fundament omkring virksomhedens klimapåvirkninger som kan anvendes til en lang række af internationale ikke-finansielle rapporterings standard som f.eks. Science Based Target initiativer, CDP m.v. Samtidig danner en GHG-opgørelse basis for klimaregnskabet hvad enten det er i henhold til GRI, UN CoP eller andre standarder.

En GHG-opgørelse kan gøres mere eller mindre detaljeret afhængig af virksomhedens ambitioner og formål.

EnergySolution stiller vores cloud-baserede portal til rådighed for at administrere konkrete optimerings initiativer og se initiativernes impact på virksomhedens emissions udledninger og omkostningsoptimeringer.   

Hvad kan I forvente af en GHG-opgørelse?

 • Et holistisk billede at virksomhedens emissionsudledninger
 • Muligheden for at identificere hvilke emissionshotspots der er på tværs af virksomheden
 • Datafundament for prioritering af initiativer for grøn omstilling
 • Baseline for klimarapportering og virksomheds specifikt værktøj til år-til-år rapportering
 • En emissionsopgørelse i henhold til ISO 14064, med en baggrundsrapport som kan 3. parts valideres

Vi laver yderligere:

 • Undervisning i GHG-protokollens metode for jeres grundlæggende forståelse
 • Dataindsamling og datahåndtering
 • Beregning og analyse
 • Udarbejdelse af virksomhedsspecifikt CO2 -beregningsværktøj
 • Udarbejdelse af præsentationsmateriale
 • 3. parts validering


Samling-af-logoer

 

Det vil yderligere være nærliggende at kombinere en GHG-opgørelse med EnergySolution's CO2-kortlægningsforløb.

Kom i gang med GHG-opgørelsen

Tag fat i os for en snak om hvad en GHG-opgørelse kan skabe af værdi for jeres virksomhed og hvordan I kommer i gang.

GHG-opgørelsen bidrager til jeres bæredygtige rejse

I får fastlagt jeres klimaregnskab og baseline

Kontakt os gerne for en uforpligtende dialog om de muligheder I har for at få en GHG-opgørelse.

JJA_1096x896_ny

Jonas Junge Andersen

Senior Sustainability Rådgiver

+45 23 839 046
jja@energysolution.dk

JKL_1096x896-1

Jesper Kokborg Lassen

Sustainability Specialist

+45 30 735 180
jkl@energysolution.dk

Har du mod på mere? Se vores relaterede emner

Gå på opdagelse i vores inspirationsunivers.

Kan vi hjælpe dig? Skriv til os her.

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her.