TRADE POINT A/S


Klimaregnskab & GHG-træning

Tradepoint case2
 

UDGANGSPUNKT

Trade Point har siden 1997 udviklet, indkøbt og handlet møbler og brugskunst til store nationale og internationale brands og detailhandlere, gør-det-selv-butikker og e handelsaktører, der drager fordel af direkte containerkøb hovedsageligt fra Asien. Med kontorer og virksomhedspartnere i Kina, Vietnam, Østeuropa, Indien, Indonesien og Brasilien opererer Trade Point globalt. Trade Point har hovedkvarter i Odense.

 

UDFORDRING

Handelsvirksomheder som Trade Point bliver i dag mødt af krav fra deres kunder om dokumentation af deres produkters klima- og miljøpåvirkninger. Virksomhederne står samtidig over for et kommende rapporteringsdirektiv fra EU, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).  

Det har været brugbart at se regnskabsøvelsen kogt ind til en afsluttende rapport, med forslag til dataforbedringer samt nedslagspunkter, hvor reduktionsmål er mest aktuelle. Og så er det vigtigt at have et solidt regnskab med høj datakvalitet, sådan at vi rent faktisk kan tage at føle på det og monitorere fremtidige indsatser for GHG-reduktion.
Kristina Feldt
Sustainability Specialist hos Trade Point A/S

PROJEKTET

EnergySolution gennemførte en GHG- undervisning og træning for hele virksomheden, og dernæst gennemførte EnergySolution en GHG-beregning/klimaregnskab for og sammen med Trade Point. 

 

HVAD SIGER TRADE POINT A/S OM PROJEKTET?

"I forbindelse med, at Trade Point skal rapportere på CSRD for det finansielle år 2025, har vi ønsket at komme i gang med at etablere et klimaregnskab, da vi i kraft af produktion i vores værdikæde, skal redegøre for vores GHG-emissioner for at leve op til de nye krav. Hvis man som Trade Point ikke har beskæftiget sig med klimagasser før, så tager det formentlig et par år eller mere at skaffe solide data, for ikke at nævne sammenlignings år, så derfor har det været optimalt for Trade Point at komme i gang nu. Vi har samtidig vurderet, at klimaregnskabet var den del af CSRD, som krævede mest indsats, hvilket gjorde, at vi valgte at starte med at få hjælp udefra dér. 

Gennem processen er vi blevet trænet i at udføre store dele af rapporteringen selv og har fået stillet redskaber til rådighed, som EnergySolution har udviklet. Det har været en lærerig proces for vores organisation og i særdeleshed vores arbejdsgruppe. 

Vi har haft mange gode drøftelser med EnergySolutions konsulent og ser os i stand til selv at fortsætte med store dele af dataforbedringen herfra. Og så har det stor værdi at have en ekspert i baghånden, som kender vores virksomhed og set-up og derfor kan rådgive os, når nye spørgsmål opstår. 

Det har ligeledes været brugbart at se regnskabsøvelsen kogt ind til en afsluttende rapport, med forslag til dataforbedringer samt nedslagspunkter, hvor reduktionsmål er mest aktuelle. Og så er det vigtigt at have et solidt regnskab med høj datakvalitet, sådan at vi rent faktisk kan tage at føle på det og monitorere fremtidige indsatser for GHG-reduktion.

Vores samarbejde med EnergySolution har været præget af en god dialog hele vejen, som har været pædagogisk, personlig, transparent og loyal." 

Kristina Feldt, Sustainability Specialist hos Trade Point A/S

DET FIK TRADE POINT A/S

  • GHG-undervisning og træning for udvalgte interne stake-holders.

  • Klimaregnskab/GHG-beregning og en afsluttende teknisk rapport, med forslag til dataforbedringer samt nedslagspunkter med de mest aktuelle reduktionsmål.

OM KLIMAREGNSKAB (EFTER GHG-PROTOKOL)

GHG-protokollen er den mest anvendte og grundlæggende metode til opgørelse af virksomhedens CO2e emissioner. GHG-protokollen opgør virksomhedens CO2e emissioner i Scope 1, 2 og 3 som kortlægger og redegør for de samlede udledninger på tværs af virksomhedens værdikæde.

Det er dermed en opgørelse over virksomhedens emissioner fra forbrugte energier, som el, brændstof og fjernvarme, samt opgørelse af virksomhedens udledninger gennem forsyningskæden.

Med en GHG-opgørelse opnår virksomheden det basale data fundament omkring virksomhedens samlede klimapåvirkninger, som kan anvendes til en lang række af internationale ikke-finansielle rapporteringsstandarder som f.eks. Science Based Target initiative, CDP m.v. Samtidig danner en GHG-opgørelse basis for klimaregnskabet, hvad enten det er i henhold til GRI, UN CoP eller andre standarder.

Oplever I lignende problemstillinger?

Ønsker I også at optimere jeres produktion, finde mulige reduktionspotentialer eller bare arbejde målrettet med klimadagsorden, er I mere end velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om lige netop jeres behov. 

Vi har stor erfaring inden for alt fra generel bæredygtighedsrådgivning til udarbejdelse af Klimaregnskaber, miljøvaredeklarationer (EPD) og livscyklusvurderinger (LCA).

  Mød vores hold af rådgivere

 

Hør hvad vi kan gøre for jer

AIV_1096x896

Har du mod på mere? Se vores relaterede emner og cases.

Gå på opdagelse i vores inspirationsunivers.