SKAB MERE VÆRDI – ARBEJD SYSTEMATISK MED CIRKULÆR ØKONOMI

 

Cirkulær-økonomi_1096x896

HVAD ER CIRKULÆR ØKONOMI?

Cirkulær økonomi er det modsatte af lineær økonomi, hvor fokus er på at udvinde råstoffer, fremstille produkter, forbruge og smide væk.

I cirkulær økonomi arbejder med ud fra målet om, at alle ressourcer skal bruges til fulde.

Devisen er, at ingen ressourcer og intet materiale eller affald må gå til spilde, så længe det kan have værdi for andre virksomheders produktion.

Arbejd systematisk med cirkulær økonomi

Effektiv udnyttelse af alle ressourcer er en vigtig konkurrenceparameter for danske virksomheder. Der er store økonomiske og miljømæssige potentialer at hente for virksomheder, der arbejder systematisk med cirkulær økonomi. Målet er at bevare og vedligeholde produkters, materialers og ressourcers værdi i økonomien så lang tid som muligt – samtidig med at affaldsmængderne minimeres og kvaliteten bevares.

Omstillingen til cirkulær økonomi er en systematisk proces, hvor innovation spiller en afgørende rolle. Der er behov for nye teknologier, processer og nye grønne forretningsmodeller. Virksomheders produktionsmåder og ressourceforbrug skal gentænkes førend værdien af materialer og produkter kan udnyttes til fulde og spild kan minimeres.

Her spiller produktionsprocesser en helt central rolle. Med ressourceeffektive produktionsprocesser kan virksomheder gøre det muligt for sig selv at udnytte alle ressourcer optimalt samt reducere affaldsmængden gennem forebyggelse, genbrug og genvinding.

I EnergySolution har vi bl.a. kompetencer indenfor forretnings- og organisationsfilosofierne LEAN og Six Sigma. Det betyder, at vi bidrager til, at vores kunder kan reducere og forebygge spild. Samtidig gør vores kompetencer indenfor LCA (livscyklusvurdering) det muligt for vores kunder at få overblik over deres produkters CO2-aftryk og totale pris fra vugge til grav.

Udbytte ved cirkulær økonomi

 • Invester trygt i nye løsninger, der fremmer cirkulær økonomi: Alle vores business cases bygger på grundige målinger og analyse af alle produktionsprocesser

 • Realiser FN’s verdensmål ved at arbejde systematisk og strategisk hen mod målene om at effektivisere vandforbruget og optimere energieffektivisering

 • Reducere og forebygge spild med hjælp fra vores kompetencer indenfor forretnings- og organisationsfilosofierne LEAN og Six Sigma

 • Få foretaget LCA (livscyklusvurdering) og LCC (levetidsomkostninger) af jeres produkt/produktion

 • Styrk jeres CSR-strategi og grønne profil udadtil

 • Få den rette viden og de rette kompetencer ift. at indarbejde cirkulær økonomi i jeres organisation

 • Få afdækket alle muligheder for at øge konkurrenceevnen, vækste og skabe nye arbejdspladser ved at arbejde med cirkulær økonomi

 • Få gentænkt og optimeret jeres produktionsmetoder og ressourceforbrug så alt udnyttes optimalt

 • Få afdækket alle jeres muligheder for nye innovative grønne forrentningsmodeller

 • Opnå en mere effektiv og miljørigtig affaldssortering og -håndtering med innovative løsninger

 • Gør jeres affald til en ressource: Overskudsproduktion og spild fra én virksomhed, kan indgå som værdifuld råvare eller ressource i den anden virksom­hed

 • Bliv en drivkraft for den nationale og europæiske omstilling til cirkulær økonomi

Begynd jeres arbejde med cirkulær økonomi – få en snak med af én af vores rådgivere om jeres situation og behov.

LFK_1096x896

Lotte Frank Kirkegaard

Chief Sustainability Officer

+45 26 497 891
lfk@energysolution.dk

LTE_1096x896

Lise Terkildsen

Senior Rådgiver

+45 42 729 903
lte@energysolution.dk

JKL_1096x896-1

Jesper Kokborg Lassen

Sustainability Specialist

+45 30 735 180
jkl@energysolution.dk

Har du mod på mere? Se vores relaterede emner og cases.

Gå på opdagelse i vores inspirationsunivers.

Kan vi hjælpe dig? Skriv til os her.

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her.