Søstrene

Grene


CO2-kortlægning

Søstrene-Grene
 

 

UDGANGSPUNKT

Søstrene Grene havde et ønske om at få indsamlet data, som kunne danne grundlaget for udarbejdelse af deres første klimaregnskab.
Samtidig ønskede man at både ledelsen og de medarbejdere, som arbejder med dette område, skulle have en dyb indsigt i og forståelse af tallene og konklusionerne i klimaregnskabet.

EnergySolution har hjulpet os med at få udarbejdet vores første klimaregnskab. Hele processen med indsamling af data, forståelsen for GHG-protokollen og det, at vi nu har noget målbart, har givet os stor værdi.”
Liv Vestergaard
Head of Sustainability & Product Compliance hos Søstrene Grene

PROJEKTET

EnergySolution udarbejdede et klimaregnskab med udgangspunkt i en GHG-opgørelse. I praksis ved et samarbejde med en intern projektgruppe hos Søstrene Grene der bidrog med input til definition og dataindsamling. GHG-protokollen opgør virksomhedens CO2e emissioner i Scope 1, 2 og 3 som kortlægger og redegør for de samlede udledninger på tværs af virksomhedens værdikæde.

Første aktivitet hos Søstrene Grene bestod i undervisning af relevante medarbejdere og ledere via workshops, hvor begreber og delene i klimaregnskabet blev gennemgået. Derefter blev der lavet en kortlægning af samtlige varer i varesortimentet i forhold til indhold af plastik, metal, pap osv. Altså kortlægning af Scope 3.

EnergySolutions rådgivere lavede på baggrund af det en udregning af Søstrene Grenes CO2e emissioner i Scope 1 + 2 + 3, som kortlagde de samlede udledninger på tværs af værdikæder, og dermed var der udarbejdet et grundigt og troværdigt indhold til det samlede klimaregnskab.

Med det nye klimaregnskab som afsæt vil Søstrene Grene nu arbejde med at definere konkrete målsætninger og initiativer ift. hvordan de vil arbejde aktivt med at reducere deres klimaaftryk i forhold til indkøb, energiforbrug og udledninger gennem hele forsyningskæden.

 

HVAD SIGER SØSTRENE GRENE OM PROJEKTET?

"Vi har oplevet et rigtig godt samarbejde med EnergySolution gennem projektet. Det har været virkelig kompetent rådgivning, og de mange begreber er blevet forklaret på en nem og forståelig måde. Det var jo en ny verden af begreber, som åbnede sig for os. EnergySolution, med Anders Iversen i spidsen for projektet, har altid stået til rådighed, når vi har haft brug for det.

EnergySolution har hjulpet os med at få udarbejdet vores første klimaregnskab. Hele processen med indsamling af data, forståelsen for GHG-protokollen og det, at vi har noget målbart, har givet os stor værdi. Vi kan nu direkte måle på, om vores tiltag har en effekt på vores CO2 udledninger. Vi kan også bedre lægge en skarp strategi for klimaindsatsen, og de handlinger, der skal udføres.

Vi vil gerne være ambitiøse med vores indsats på klimaområdet, så for os var det helt naturligt at gå grundigt til værks. Vi ville gerne blive klogere på vores aftryk, og hvis vi skulle det, var vi nødt til at gå mere i dybden med vores produkter og materialer. Det var meget vigtigt for os at vide, hvor de største udledninger kommer fra, så vi kan foretage de handlinger, der skal til for at minimere vores aftryk på klima og miljø.

Datagrundlaget giver os værdifulde oplysninger om, hvor vi skal sætte ind."


Liv Vestergaard,

Head of Sustainability & Product Compliance hos Søstrene Grene

DET FIK SØSTRENE GRENE

  • En kortlægning af Søstrene Grenes miljøpåvirkning gennem de seneste fire år og dermed et komplet klimaregnskab
  • CO2-kortlægning indeholdende en fuld Scope 1-3, samt out of scope analyser
  • CO2- baseline opgjort efter ISO 14064 (GHG-protokollen) til rapportering (et klimaregnskab), som også kan bruges til Science Based Target Initiative (SBTI) commitment.
  • Undervisning og uddannelse via workshops hos Søstrene Grene

OM KLIMAREGNSKAB (EFTER GHG-PROTOKOL)

GHG-protokollen er den mest anvendte og grundlæggende metode til opgørelse af virksomhedens CO2e emissioner. GHG-protokollen opgør virksomhedens CO2e emissioner i Scope 1, 2 og 3 som kortlægger og redegør for de samlede udledninger på tværs af virksomhedens værdikæde.

Det er dermed en opgørelse over virksomhedens emissioner fra forbrugte energier, som el, brændstof og fjernvarme, samt opgørelse af virksomhedens udledninger gennem forsyningskæden.

Med en GHG-opgørelse opnår virksomheden det basale data fundament omkring virksomhedens samlede klimapåvirkninger, som kan anvendes til en lang række af internationale ikke-finansielle rapporteringsstandarder som f.eks. Science Based Target initiative, CDP m.v. Samtidig danner en GHG-opgørelse basis for klimaregnskabet, hvad enten det er i henhold til GRI, UN CoP eller andre standarder.

Oplever I lignende problemstillinger?

Ønsker I også at optimere jeres produktion, finde mulige Global Warming Potential reduktionspotentialer eller bare arbejde målrettet med klimadagsorden, er I mere end velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om lige netop jeres behov. Vi har stor erfaring med GHG rapporteringer, EPD, LCA mm.

  Mød vores hold af rådgivere

 

Hør hvad vi kan gøre for jer

JJA_1096x896_ny

Har du mod på mere? Se vores relaterede emner og cases.

Gå på opdagelse i vores inspirationsunivers.