HADSUND BYS FJERNVARMEVÆRK

Optimering af fjernvarmenet

Hobro-Fjernvarme_1096x896
 

 

UDGANGSPUNKT

Hadsund Bys Fjernvarmeværk forsyner Hadsund med CO2-neutral fjernvarme baseret på fyring med flis samt drift af et solvarmeanlæg. Fjernvarmeværket ønskede hjælp til håndtering af sine energibesparelser for 2018 og fremefter. Derfor indgik man en totalaftale med EnergySolution, som kom til at stå for håndteringen.

UDFORDRING

I forbindelse med EnergySolutions håndtering af fjernvarmeværkets energibesparelser besøgte vores eksperter i fjernvarme Hadsund. Her opdagede man, at fjernvarmeværket formentlig havde store energibesparelser til gode fra et større renoveringsprojekt i 2015.

De dengang indberettede energibesparelser var kun baseret på de direkte beregnede besparelser, der blev opnået, da man udskiftede fjernvarmerør. Man havde ikke beregnet de sekundære energibesparelser, som opstod, da en ny ringforbindelse blev etableret.

Med den nye ringforbindelse blev fremløbstemperaturen reduceret, hvormed nettabet i hele fjernvarmenettet bliver mindre. Dermed skulle de allerede indberettede energibesparelser korrigeres, og de sekundære dokumenteres.

Det var meget positivt, men også lidt tankevækkende at vores tidligere renoveringer kunne realisere en energibesparelse svarende til en tredjedel af vores årlige krav. Vi havde egentlig indberettet det vi mente var dokumenterbare besparelser ifbm. disse projekter.
Bo Holt Andreassen
Direktør ved Hadsund Bys Fjernvarme

PROJEKTET

EnergySolution beregnede og analyserede alle energibesparelserne ved projektet fra 2015. Vi fik adgang til al data, som vi analyserede på baggrund af fremløbstemperaturen i hovednettet, samt de tilhørende temperaturer i undernettene.

På den baggrund dokumenterede vi en sekundær energibesparelse, der var mere end syv gange så stor som den først beregnede energibesparelse ved etablering af ringforbindelsen.

Udover korrigeringen af de allerede indberettede energibesparelser, kunne vi på baggrund af vores beregninger også præsentere andre mulige energibespare-projekter i Hadsunds fjernvarmenet. Projekterne var bl.a. styring af fremløbstemperatur, temperaturoptimering og ændringer i varmeveksler-
setup.

DET FIK HADSUND BYS FJERNVARMEVÆRK

  • Korrigering af indberettede energibesparelser fra et tidligere
    projekt, hvilket resulterede i en syvdobling af allerede
    opnåede energibesparelser
  • Overblik over konkrete mulige energibespare-projekter
  • Energibesparelse: 0,73 GWh/år

Oplever I lignende problemstillinger?

Ønsker I også at optimere jeres fjernvarmenet, er I mere end velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om lige netop jeres behov. Vi tilbyder alt fra generel rådgivning ift. energi- og procesoptimeringer til 360°-projekter.

  Mød vores hold af rådgivere

 

Hør hvad vi kan gøre for jer

JKI_1096x896

Har du mod på mere? Se vores relaterede emner og cases.

Gå på opdagelse i vores inspirationsunivers.