Linolie &

Pigment

Miljøvaredeklarationer (EPD)
og EPD-generator 

Linolie-&-pigment_case-til-hjemmeside_1096x896
 

UDGANGSPUNKT

Linolie & Pigment producerer linoliemaling, satin wood oil, lakker, trætjære og aqualinum. I firmaet værner de om de gamle håndværksprocesser og dyderne fra en svunden tid. Her fremstilles linoliefarverne uden alverdens tilsætninger. Linolie & Pigment sælger til både B2B og B2C.

 

UDFORDRING

Som producent af malinger, lakker og olier bliver man mødt af en stigende efterspørgsel og krav fra markedet og kunder i forhold til, at man skal kunne dokumentere klima- og miljøpåvirkningen af produkterne. Derfor kontaktede Linolie & Pigment EnergySolution for at få dokumentation for firmaets processer og miljøvaredeklarationer (EPD'er) på produkterne.

Jeg er særligt glad for det EPD-TOOL, som EnergySolution har udviklet til os, på den måde kan vi selv generere EPD'er på nye produkter.
Thor Grabow
Ejer, Linolie & Pigment

PROJEKTET

EnergySolution fik til opgave at udarbejde Type 3 miljøvaredeklarationer (EPD'er) på alle Linolie & Pigments produkter. Dermed kan Linolie & Pigment fremover på et veldokumenteret grundlag formidle klima- og miljøpåvirkningen, så det opfylder kravene fra gældende lovgivning og standarder.

Udfordringen var dog, at Linolie & Pigment har mere end 400 forskellige opskrifter på malinger, og derfor kom projektet også til at indeholde en EPD-generator.

I praksis indebar det:

 • En kortlægning af virksomhedens aktiviteter, som kan knyttes til produkterne
 • En kortlægning af alle ingredienser, der i dag bruges i Linolie & Pigments malinger
 • En kortlægning af hvad produkterne består af, hvordan og hvor de produceres - og hvordan de transporteres til Linolie & Pigment, samt hvilken indpakning der bruges til transporten
 • Kortlægningen omfattede desuden en indsamling af forbrugsdata i forbindelse med produktionen af malingerne hos Linolie & Pigment, herunder allokering af data helt ned på produktniveau
 • En opgørelse af forbruget af indpakning hos Linolie & Pigment, når produktet er færdigproduceret samt identifikation og modellering af fremtidige affaldsscenarier, når produktet engang skal bortskaffes
 • Udarbejdelse af en EPD-generator, så Linolie & Pigment fremover selv kan udfærdige EPD’er på nye produkter

Resultaterne fra ovenstående indgår i EPD’erne, og ud fra det datagrundlag kunne EnergySolution i fællesskab med Linolie & Pigment identificere forbedringsområder ud fra såkaldte hotspots i deres værdikæde. Slutteligt fik Linolie & Pigment hjælp til verifikation og publicering af EPD'erne.

 

HVAD SIGER LINOLIE & PIGMENT OM PROJEKTET?

"Som en lille specialiseret malingsfabrik, så er vi nødt til at være på forkant med udviklingen, og derfor satte vi gang i processen med at få udarbejdet EPD’er på vores produkter, så vi står klar, når det bliver lovkrav i det nye bygningsreglement.

Sammen med EnergySolution har vi udarbejdet 5 gruppe-EPD’er, som dækker fem af vores varegrupper, og dermed kan vores kunder selv gå ind på vores hjemmeside og undersøge produkterne, inden de køber. Det giver os en konkurrencefordel, da ikke mange af vores kolleger i branchen kan tilbyde den service. Det er særligt relevant for de kunder, som har vundet opgaver i større licitationsrunder, hvor der kræves dokumentation for indholdet i byggematerialerne.

Jeg er særligt glad for det EPD-TOOL, som EnergySolution har udviklet til os, på den måde kan vi selv generere en EPD på nye produkter, ved at taste nye opskrifter ind. Og det sker jo ofte, at vi fremstiller malinger i specielfarver til en kunde, og dermed bliver der behov for en ny EPD på præcis det produkt. Generatoren giver os derfor en større fleksibilitet.

Samarbejdet med EnergySolution har fungeret upåklageligt, og de rådgivere vi har samarbejdet med gennem processen, har været både søde og kompetente."


Thor Grabow, Ejer, Linolie & Pigment

DET FIK LINOLIE & PIGMENT

 • Fem færdige type 3 miljøvaredeklarationer (EPD'er)

 • En såkaldt EPD-generator, der er baseret på de fem udarbejdede EPD'er. Med generatoren er Linolie & Pigment nu selv i stand til at lave projekt-EPD'er på deres resterende 400-500 opskrifter, og kontinuerligt lave yderligere projekt-EPD'er på nye malingsopskrifter, der er baseret på de kortlagte ingredienser og produktionsmetoder

EPD-generatoren sætter bl.a. Linolie & Pigment i stand til at:

 • Lave produktspecifikke projekt-EPD'er på alle deres opskrifter - hurtigt og billigt
 • Udvide deres produktportefølje inden for nogle rammer - og stadig være dækket af en miljøvaredeklaration og dermed kunne formidle klima- og miljøpåvirkningen til deres kunder
  og markedet på alle opskrifter på en saglig og videnskabelig måde - der opfylder krav fra gældende lovgivning og standarder
 • Derudover har Linolie & Pigment fået et internt værktøj, så de løbende kan forbedre/ændre/optimere deres opskrifter mod et lavere miljøaftryk

OM EPD

En EPD er en type 3 miljøvaredeklaration, som er verificeret af en uafhængig 3. part, og den er derfor en af de mest troværdige miljødeklarationer.

EPD’er bliver i større grad ”licens to operate” eller måske ”licens to sell” virksomhedens produkter til markedet. Markedet lukker sig mere og mere for dem, der ikke kan levere deklarationer på deres produkter.

I EnergySolution udarbejder vi både EPD’er og tilbyder LCA'er til at optimere klima- og miljøpåvirkningerne af et produkt forinden, der laves en EPD.

Oplever I lignende problemstillinger?

Ønsker I også at optimere jeres produktion, finde mulige GWP reduktionspotentialer eller bare arbejde målrettet med klimadagsorden, er I mere end velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om lige netop jeres behov.

Vi har stor erfaring indenfor alt fra generel bæredygtighedsrådgivning til udarbejdelse af GHG-opgørelser, miljøvaredeklarationer (EPD) og livscyklusvurderinger (LCA).

  Mød vores hold af rådgivere

 

Hør hvad vi kan gøre for jer

PMB_1096x896

Har du mod på mere? Se vores relaterede emner og cases.

Gå på opdagelse i vores inspirationsunivers.